Telefoon 076-3690174
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Financiële due diligence


Een bedrijf (ver)kopen gaat gepaard met risico’s. Om deze risico’s tot een acceptabel niveau te mitigeren, wordt o.a. een due diligence (boekenonderzoek) uitgevoerd.

Due diligence

Due diligence is er o.a. juridisch, fiscaal, strategisch, fiscaal en voor IT.

Financiële due diligence

Een gedegen financiële due diligence mitigeert de financiële risico’s die gepaard gaan met een overname.

De waarde van een bedrijf is gebaseerd op de toekomst. Toch kunnen we bij een overname niet enkel vooruitkijken. Het verleden kan verrassen in vervelende zin. Zo kunnen er bijvoorbeeld financiële verrassingen ontstaan (denk aan een prognose die gebaseerd is op onrealistische waardedrijvers of een historische jaaromzet die door een verkeerde afgrenzing te hoog verantwoord is). Een due diligence-onderzoek richt zich daarom zowel op de historie als op de toekomst.

Beknopt overzicht op te leveren stukken | financiële due diligence

Een beknopt (en dus niet volledig) voorbeeld van op te leveren stukken bij een financiële due diligence: 

  • Prognose voor de komende drie jaren, bestaande uit minimaal een balans, winst- en verliesrekening en een kasstroomoverzicht
  • Jaarrekeningen van de afgelopen drie jaren, inclusief eventuele verklaringen van de accountant
  • Aansluiting van de jaarrekeningen van de afgelopen drie jaren met het grootboek (per vennootschap))
  • Export van het grootboek van de afgelopen drie jaren
  • Balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht voor het huidige jaar.
  • Omschrijving van seizoensinvloeden op de exploitatie (fluctuaties van zowel de omzet als de kosten per maand gedurende het jaar).
  • Normalisaties inclusief onderliggende stukken zoals verkoper deze verwacht
  • Activastaten van de immateriële en materiële vaste activa over de afgelopen drie jaren (aansluitend op de jaarrekening en het grootboek).
  • Auditfiles van de afgelopen drie jaren en het huidige boekjaar.
  • AO-/IB-beschrijving inclusief documentatie uit het huidige jaar die het bestaan van de IB-maatregelen in de processen inkoop, voorraad, verkoop, dienstverlening capaciteit en salarissen onderbouwt.

Meer info over een financiële due diligence