Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Rechten van werknemers bij een bedrijfsovername


Een overname kan juridisch gezien op 3 manieren geschieden: middels een overname via een activa/passiva-transactie, een overname via een aandelentransactie of een fusie. De criteria voor de overgang van een onderneming zijn te vinden in artikel 7:662 BW:

  1. In afwijking van artikel 615 is deze afdeling ook van toepassing op de werknemer die arbeid verricht in een onderneming die in stand wordt gehouden door staat, provincie, gemeente, waterschap of enig ander publiekrechtelijk lichaam.
  2. Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder:
    1. overgang: de overgang, ten gevolge van een overeenkomst, een fusie of een splitsing, van een economische eenheid die haar identiteit behoudt;
    2. economische eenheid: een geheel van georganiseerde middelen, bestemd tot het ten uitvoer brengen van een al dan niet hoofdzakelijk economische activiteit.
  3. Voor de toepassing van deze afdeling wordt een vestiging of een onderdeel van een onderneming of vestiging beschouwd als een onderneming.

De rechten van werknemers bij een bedrijfsovername via een activa/passiva-transactie

Wanneer bij een activa/passiva transactie sprake is van “de overgang van een onderneming” gaan alle werknemers mee naar de nieuwe rechtspersoon met alle rechten en plichten die ze bij de vervreemder hadden.

Werknemers lopen bij deze vorm van een bedrijfsovername het meeste risico. Indien immers niet voldaan wordt aan de criteria van een “overgang van een onderneming” gaan de werknemers niet van rechtswege over.

De rechten van werknemers bij een bedrijfsovername via een aandelentransactie.

Bij een overname via een aandelentransactie verandert er voor de werknemers niets. Deze hebben een arbeidsovereenkomst met de rechtspersoon. Een overname van deze rechtspersoon verandert niets aan de rechtsverhouding tussen deze rechtspersoon en haar werknemers.

De rechten van werknemers bij een bedrijfsovername via een fusie

Een juridische fusie houdt in dat 2 rechtspersonen samengaan tot 1. Voor de werknemers van beide rechtspersonen verandert er niets. Alle rechten en plichten die zij hadden gaan over in de nieuwe rechtspersoon.