Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Bedrijfswaarde verhogen door het bedrijf te verkopen


De strategie van een bedrijf wordt – zeker bij het MKB – veelal direct of indirect door de eigenaren bepaald. De hieruit voortvloeiende kasstromen en risico bepalen vervolgens de waarde van het bedrijf.

Bij een bedrijfsovername komt het vaak voor dat de koper de strategie wijzigt. Verkopers zien veelal op tegen deze koersverandering. Het kan zelfs een dealbreaker vormen. Vooral oprichters van bedrijven die nog achter het roer staan kampen met verkoopterughoudendheid.

Bedrijf verkopen

Als we kijken naar de waarde van dergelijke bedrijven, dan zien we echter vaak dat deze storneert doordat het bedrijf met haar huidige management reeds het maximale presteert. Ze groeien bijvoorbeeld lang niet zo hard als ze in handen van een ander bedrijf zouden kunnen doen. Juist in deze gevallen kan de bedrijfswaarde verhoogd worden door het bedrijf te verkopen. Het verhogen van de bedrijfswaarde geschiedt dan simpelweg door het bedrijf over te dragen aan een betere eigenaar; een eigenaar die de verhouding tussen de kasstromen en het risico weet te optimaliseren, waardoor de bedrijfswaarde toeneemt.

Strategie

Een koper wijzigt de strategie immers enkel wanneer hij verwacht dat dit meerwaarde oplevert. Zeker wanneer de koper synergievoordelen bewerkstelligt, worden bedrijven veelal sterker, beter en waardevoller van een overname.

Waarde creëren

De verkoper kan in situaties waarin de koper meerwaarde creëert een prijs boven zijn waarde onderhandelen. Zolang de waarde voor de koper hoger ligt dan de betaalde prijs + premium creëren beide partijen waarde met de deal.