Telefoon 076-3690174
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Waarde creëren


Om waarde te berekenen worden kasstromen verdisconteerd met de bijbehorende vermogenskostenvoet. De kasstromen worden hiermee gecorrigeerd voor o.a. de factoren risico en tijd. Een euro die over 10 jaar ontvangen wordt is immers minder waard dan een euro die vandaag ontvangen wordt.

Waarde creëren

Om waarde te creëren moet de contante waarde van toekomstige kasstromen verhoogd worden. Zulks bijvoorbeeld door kasstromen te verhogen of de vermogenskostenvoet te verlagen.

Waardecreatie wordt maximaal bereikt bij een optimale verhouding tussen omzetgroei, rendement op geïnvesteerd vermogen en de vermogenskostenvoet.

Investeringen dienen een rendement op geïnvesteerd vermogen op te leveren hoger dan de bijbehorende vermogenskostenvoet. Wanneer dit gebeurt is de netto contante waarde van toekomstige kasstromen positief. Dit impliceert waardecreatie.

Waardecreatie

Waardecreatie is dus het creëren van een rendement op geïnvesteerd vermogen hoger dan de bijbehorende vermogenskostenvoet.

Waardemaximalisatie

Waardemaximalisatie is het maximaliseren van de bandbreedte tussen rendement op geïnvesteerd vermogen en de bijbehorende vermogenskostenvoet.