Telefoon 076-3690174
Full 1
CNOOP helpt ondernemers in het MKB met het creëren van waarde via fusies, overnames, strategisch advies en het aantrekken van kapitaal
Full 1

Bedrijfswaardering bij overdracht familiebedrijf

Bedrijfswaarderingen zijn voor zowel de koper als de verkoper meestal gebaseerd op toekomstige kasstromen verdisconteerd met het risico. Wanneer de koper meer waarde kan creëren met het bedrijf – bijvoorbeeld door kasstromen te verhogen of het risico te verlagen – heeft een verkoop zin. De koper kan de verkoper dan immers een premium boven de waarde van de verkoper bieden, en zelf waarde creëren met de deal doordat de geboden prijs lager ligt dan zijn waarde.

Bij familiebedrijven ligt dit prijs / waardeverschil anders. De koers van de onderneming wordt meestal niet gewijzigd, waardoor kasstromen hetzelfde blijven als verwacht en het risico hetzelfde blijft als verwacht. Er treedt geen additionele waardecreatie op voor de koper, dus de koper kan realistisch gezien max. een prijs betalen gelijk aan de waarde van de verkoper.

Houd daarom het evenwicht bij de overdracht van een familiebedrijf binnen de familie, en kom een prijs overeen gelijk aan de waarde van beide partijen.