Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Is uw bedrijf al verkoopklaar?


Het verkopen van een bedrijf doen de meeste ondernemers maar één keer in hun leven. Zaak dus om beslagen ten ijs te komen en het maximale uit de bedrijfsverkoop te halen.

Verkoopklaar maken

Het verkoopklaar maken van uw bedrijf is een ingewikkelde en veeleisende, maar essentiële stap naar een succesvolle verkoop van uw bedrijf.

Enkele actiepunten verkoopklaar maken van een bedrijf:

Afhankelijkheid van de ondernemer

Hoe afhankelijk is uw bedrijf van u? Gaan alle processen door als u stopt met werken? Of is bijvoorbeeld uw onderhandelingskwaliteit met leveranciers of de salespower voor het verkrijgen van nieuwe klanten onontbeerlijk voor het succes van uw onderneming? Zorg er tijdig voor dat het bedrijf zonder u verder kan, bijvoorbeeld door een nieuwe directie te vormen en sleutelfiguren te binden.

5 jaar, 10 jaar

Kopers zijn geïnteresseerd in de toekomst. Waar kan het bedrijf over vijf jaar staan? Wat is daarvoor nodig? Welke risico’s loopt het bedrijf gedurende deze tijd? Kan organische groei of groei via acquisities versneld worden? Bedenk goed waar de onderneming over X jaar kan staan en navigeer daar gericht naartoe.

Huidige assets, toekomstige assets en R&D

In het verlengde van de toekomstvisie en de SWOT is het relevant om naar de assets van uw onderneming te kijken. Welke assets genereren de huidige kasstromen? Welke assets gaan over vijf jaar de kasstromen genereren? Hoeveel spendeert u aan research & development en wat is de verwachte waarde hiervan? Als u meer spendeert aan research & development, welke kansen levert dit dan op? Kopers houden van – in aanvulling op de core business – een gevulde pipeline aan te ontwikkelen producten of diensten die later een substantiële bijdrage kunnen gaan leveren aan de waarde van de onderneming.

Verlagen afhankelijkheid enkele grote klanten

Kopers zijn huiverig om bedrijven met een grote afhankelijkheid van enkele grote klanten te kopen. Wat als een klant wegvalt? Of lagere prijzen eist? Zaak om te zorgen voor een spreiding van uw klanten of te zorgen voor langlopende contracten, zodat u risico’s in uw afzetmarkt tot een acceptabel niveau mitigeert.

Structuur / herstructurering

Een degelijke juridische structuur stelt u in staat om bijvoorbeeld overtollige cash en intellectueel eigendom te scheiden van de risicoactiviteiten van een werkmaatschappij. Heeft u meerdere activiteiten, dan kan het gebruik van tussenholdings additionele flexibiliteit opleveren. U gebruikt de tussenholding dan voor het plaatsen van het intellectueel eigendom van de activiteit en de holding voor de overtollige cash. Zo kunt u met gebruik van de deelnemingsvrijstelling ook een afzonderlijke entiteit (inclusief intellectueel eigendom) verkopen, simpelweg door de aandelen van de tussenholding te verkopen. Structureer wel tijdig, om een naheffing van de fiscus te voorkomen.

Fiscaal bonnetje

Tijdig beginnen met het fiscaal verkoopklaar maken van uw onderneming drukt het fiscale bonnetje dat u aan het eind van de rit dient te betalen. Soms dient u een maatregel wel vijf jaar voor de daadwerkelijke bedrijfsoverdracht te nemen, om belastingheffing te voorkomen. Voorbeeld: een deelneming wordt verkocht, maar het intellectueel eigendom zat in de holding en dat betekent een heffingsmoment op de verkoop van het intellectueel eigendom tegen de werkelijke waarde. Begin tijdig en laat u adequaat adviseren.

Deelnemingsvrijstelling

Winsten en verliezen uit een deelneming maken bij degelijk structureren van de transactie geen onderdeel uit van de belastbare winst. Dit is de deelnemingsvrijstelling. De winst bij verkoop van een deelneming blijft bij de deelnemingsvrijstelling onbelast. De keerzijde is dat de kosten die gepaard gaan met het verkopen van uw deelneming niet aftrekbaar zijn.

Schakel tijdig een overnameadviseur in

CNOOP is een onafhankelijke corporate finance boutique met een sterke focus op het MKB. Wij helpen ondernemers met het creëren van waarde via fusies, overnames, strategisch advies en het aantrekken van kapitaal en zijn te bereiken via 076-3690174.

Waarom verkoopklaar maken?

Door uw bedrijf verkoopklaar te maken, realiseert u een maximale opbrengst, waarborgt u de continuïteit na de overdracht, bespoedigt u het verkoopproces en mitigeert u de bijbehorende juridische, fiscale en overige risico’s tot een acceptabel niveau.

Stappenplan bedrijf verkopen

Meer weten over de stappen die horen bij het verkopen van een bedrijf?