Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Suprematie in de koopovereenkomst bij een bedrijfsovername


In de koopovereenkomst bij een bedrijfsovername komen koper en verkoper de definitieve voorwaarden van een overname overeen. Om te voorkomen dat eerder gemaakte afspraken in strijd zijn met bepalingen in de koopovereenkomst, wordt een bepaling van suprematie in de koopovereenkomst opgenomen.  

Afspraken

Bij een bedrijfsovernametraject worden over en weer afspraken gemaakt. Deze afspraken wijzigen voorts continu. In de koopovereenkomst komen koper en verkoper de definitieve voorwaarden van een overname overeen.

Het kan voorkomend dat de definitieve afspraken in de koopovereenkomst botsen met eerder gemaakte afspraken tijdens de bedrijfsovername-onderhandelingen. De klagende partij in deze is veelal de door de definitieve afspraken benadeelde partij. Deze mogelijkheid van het aanvoeren van eerder gemaakte afspraken levert een juridisch risico op.

Om te voorkomen dat eerder gemaakte afspraken in strijd zijn met bepalingen in de koopovereenkomst, wordt een bepaling van suprematie in de koopovereenkomst opgenomen. Op deze manier wordt het juridische risico voor partijen gemitigeerd en is voor alle partijen duidelijk dat de afspraken in de koopovereenkomst leidend zijn.

Su·pre·ma·tie (de; v)

oppergezag

Voorbeeld van een bepaling van suprematie

Deze koopovereenkomst bevat al hetgeen partijen in verband met de overname van de aandelen van Target BV zijn overeengekomen. In die gevallen dat deze koopovereenkomst in strijd is met enige afspraak die gemaakt is voor de datum van deze koopovereenkomst, geldt de afspraak in deze koopovereenkomst.