Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Gratis waardebepaling bedrijf


Een waardebepaling is nodig bij bijvoorbeeld een bedrijfsoverdracht, uitgifte certificaten STAK, waardemanagement, echtscheiding waar tevens een bedrijf in het spel is of bij een impairment van goodwill.

Als voorbeeld van onze waarderapportage hebben wij een gratis waardebepaling van een bedrijf gemaakt inclusief uitleg, zodat u kunt zien hoe een bedrijf(sonderdeel) gewaardeerd wordt.

Het voorbeeld waardebepaling bedrijf is aan het eind van dit artikel gratis te downloaden.

Waardebepaling

Elk waarderingstraject begint met een kennismakingsgesprek en het begrijpen van uw onderneming. Wat is de visie, missie en strategie? Wat zijn de historische financiële resultaten? Waar wilt u naartoe met uw onderneming?

Na het aanleveren van historische financiële gegevens, vertaalt onze in eigen huis ontwikkelde waardesoftware uw toekomstplannen in een financieel model. Over de lengte van de prognose toont het model de balans, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht.

De vrije kasstromen worden vervolgens via de disconteringsvoet contant gemaakt (uitgedrukt in waarde van vandaag).

Waardescan of volledige waardering

CNOOP waardeert bedrijven meestal met de Discounted Cash Flow-methode. Bij de DCF-methode wordt de waarde van een bedrijf berekend door toekomstige vrije kasstromen te disconteren met de bijbehorende kostenvoet.

Onze dienstverlening met betrekking tot waarderen bestaat uit twee verschillende producten: een waardescan of een volledige waardering. De rapportage is hetzelfde, het verschil zit in de mate van onderzoek die wij naar de historische en geprognosticeerde cijfers doen en de zekerheid die we hierbij afgegeven.

Gratis waardebepaling bedrijf

Van onze klanten horen wij vaak dat ze onze uitgebreide waarderapportage waarderen. Om deze reden hebben we een voorbeeld van een waarderapportage van het fictieve bedrijf CoCo Container B.V. gemaakt, zodat u precies kunt zien hoe de waarderapportage van uw bedrijf eruit komt te zien.

Download het gratis voorbeeld hier:

6MB, laden kan even duren.