Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek

Tag: Boekenonderzoek

Due diligence uitvoeren

Een bedrijf overnemen gaat gepaard met risico’s. Op kopers van een bedrijf rust voorts een onderzoekplicht. Om hier invulling aan te geven en de risico’s die gepaard gaan met een bedrijfsovername tot een acceptabel niveau te mitigeren, wordt een due diligence-onderzoek uitgevoerd. Historie & toekomst De waarde van een bedrijf

Lees verder

Wat is vendor due diligence (VDD)?

Vendor due diligence (VDD) is een due diligence-onderzoek (boekenonderzoek) dat wordt uitgevoerd op initiatief van de verkopende partij (in tegenstelling tot wanneer de kopende partij het due diligence onderzoek initieert). De verkopende partij schakelt bij vendor due diligence dus zelf al een onafhankelijke auditor in die het boekenonderzoek uitvoert. Redenen

Lees verder