Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek

Artikelen

Het juridische en fiscale effect van de activa/passiva-transactie

Iedere manier van bedrijfsoverdracht gaat gepaard met specifieke juridische en fiscale effecten. Daarom wordt in dit artikel (beknopt) het juridische en fiscale effect van de activa/passiva-transactie behandeld. Juridisch Bij een activa-passiva-transactie die niet kwalificeert als bedrijfsfusie worden specifieke activa en passiva overgedragen. Activa en of passiva dienen op de daarvoor

Lees verder

Financieren met een optimale financieringsstructuur

De optimale financieringsstructuur is de financieringsstructuur die bij een bepaalde financieringsbehoefte zorgt voor een zo laag mogelijke vermogenskostenvoet. Het financieren met een optimale financieringsstructuur is relevant, omdat bij gelijkblijvende kasstromen de waarde van de onderneming bij het financieren met een optimale financieringsstructuur gemaximaliseerd wordt. De financieringsstructuur van een onderneming bepaalt

Lees verder

Het juridische en fiscale effect van de aandelenoverdracht

Iedere manier van bedrijfsoverdracht gaat gepaard met specifieke juridische en fiscale effecten. Daarom wordt in dit artikel (beknopt) het juridische en fiscale effect van de aandelenoverdracht behandeld. Juridisch Bij een aandelenoverdracht worden aandelen van een onderneming met een in aandelen verdeeld kapitaal middels een notariële akte (akte van overdracht) overgedragen.

Lees verder

Dividend uitkeren – de balanstest en de uitkeringstoets

Dividend is een uitkering van een bedrijf aan de aandeelhouders. Dividend uitkeren is aan regelgeving gebonden. Zo dient een uitkeringstoets en mogelijk een balanstest uitgevoerd te worden. In dit artikel vertellen we hier meer over. Recht op dividend ontstaat wanneer de algemene vergadering van aandeelhouders hiertoe een strekkend besluit heeft

Lees verder