Telefoon 076-3690174

Tag: Goodwill berekenen

Goodwill berekenen

Goodwill is het verschil tussen de verkrijgingsprijs en de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva. In dit artikel geven we een simpel voorbeeld hoe goodwill berekend wordt. Hoe ontstaat goodwill? Goodwill kan ontstaan bij een overname en het gebruik van de purchase accounting-methode. Bij de purchase accounting-methode worden

Lees verder

Voorbeeld van een berekening van goodwill

Goodwill is het verschil tussen de verkrijgingsprijs en de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva. In de praktijk merken wij dat cliënten het lastig vinden om tot de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva en daarmee tot de hoogte van de goodwill te komen. Om deze reden

Lees verder