Telefoon 076-3690174

Artikelen

Interest coverage ratio (ICR)

Interest coverage ratio is een ratio die vaak als convenant wordt opgenomen in een financieringsovereenkomst. De onderneming dient dan gedurende de looptijd van de financiering telkens te beschikken over een minimale verhouding tussen operationeel resultaat (EBIT) en rentelasten. Het convenant kan bijvoorbeeld als volgt overeengekomen worden: ‘De totale Interest coverage

Lees verder

Cash free, debt free (CFDF) waarde van een onderneming

Bij bedrijfsovernameonderhandelingen komt de term ‘cash free, debt free’ regelmatig voor. Het begrip houdt letterlijk in: de waarde van een onderneming, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de vrij uitkeerbare / overtollige liquide middelen en rentedragend vreemd vermogen. In dit artikel gaan we nader in op de betekenis van deze

Lees verder