Telefoon 076-3690174
Full 1
CNOOP Corporate Finance helpt ondernemers met het creëren van waarde via fusies, overnames, strategisch advies en het aantrekken van kapitaal


Teaser, informatiememorandum & dataroom


Bij de voorbereidingswerkzaamheden voor een bedrijfsverkoop, passeren de begrippen teaser, informatiememorandum en dataroom de revue.

We gaan in dit artikel nader in op wat deze begrippen betekenen.

Teaser

Een teaser is een informatief document over het bedrijf, dat wordt verstuurd zonder een getekende geheimhoudingsovereenkomst. Het bevat geen bedrijfsgevoelige info. Een teaser biedt globale informatie over de onderneming, meestal net genoeg om interesse voor ontvangst van het informatiememorandum op te wekken.

Informatiememorandum

Het informatiememorandum wordt enkel na het ondertekenen van een geheimhoudingsovereenkomst verstrekt en bevat uitgebreide informatie over de onderneming (historische gerealiseerde resultaten, verwachte toekomstige resultaten, belangrijkste leveranciers, werknemers en klanten en algemene informatie over het bedrijf en het managementteam).

Met de informatie in het informatiememorandum kunnen potentiële kopers beoordelen of het continueren van het overnametraject vanuit de koper bezien interessant is.

Dataroom

Een toekomstige koper zal een due diligence-onderzoek uit willen voeren om de juistheid en de volledigheid van de gepresenteerde cijfers te controleren.

Met het opzetten van een dataroom wordt deze stap alvast voorbereid. Een dataroom bevat bijvoorbeeld financiële, fiscale, juridische, strategische en IT-gegevens.