Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek

Tag: Indeplaatsstelling

Indeplaatsstelling – Overdracht van het huurcontract bij een bedrijfsovername

De locatie van een bedrijf vormt vaak een belangrijke factor bij de bedrijfswaarde. Zulks bijvoorbeeld omdat een flink deel van de kasstromen vanuit de locatie gegenereerd worden. Bij het verkopen van een bedrijf is het behoud van de locatie voor de koper vaak een voorwaarde. Dit levert een risico op

Lees verder

Bedrijfsopvolgingsregeling 2020 (BOR)

Natuurlijk personen die een onderneming erven of geschonken krijgen en die deze onderneming voortzetten kunnen onder voorwaarden gebruikmaken van de bedrijfsopvolgingsregeling. Ze betalen dan minder of geen belasting. De onderneming kan bijvoorbeeld een personenvennootschap als de vof zijn, of een rechtspersoon als een bv. De voorwaarden 1. Geen huidige voortzettingstermijn

Lees verder

Overnamecontract

Een bedrijfsovername kan zeer vergaande gevolgen hebben voor de betrokken partijen. Om bakkeleien achteraf te voorkomen, is het zaak heldere afspraken te maken. Afspraken op schrift waaruit duidelijk blijkt wat partijen voor closing met elkaar hebben afgesproken. Contracten bij een overname Een overname kan juridisch gezien op 3 manieren geschieden:

Lees verder