Telefoon 076-3690174
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Waarde creëren na het kopen van een bedrijf


Als u een bedrijf koopt, betaalt u meestal een prijs boven de waarde van de verkoper. Dit verschil dient u wel weer goed te maken om waarde te creëren met de deal.

Synergievoordelen

Synergievoordelen kunnen ervoor zorgen dat het samengaan van bijvoorbeeld twee delen meer oplevert dan de som der delen. Synergievoordelen liggen bij het combineren van bedrijven bijvoorbeeld in kostenbesparingen (kostensynergie), groeimogelijkheden (omzetsynergie) en/of verlagingen van risico (kostenvoetsynergie).

Het samenbrengen van de krachten van twee bedrijven zorgt er dan bijvoorbeeld voor dat de omzet hoger wordt dan hetgeen de twee bedrijven afzonderlijk zouden kunnen bewerkstelligen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een snoepdistributeur met een groot afzetgebied dat een lokale producent opkoopt met de verwachting omzetsynergiën te bewerkstelligen door het lokale product in haar volledige distributienetwerk te vermarkten.

Plan van aanpak tot de beoogde waardecreatie

Vanuit de due diligence en de waardebepaling heeft u een plan van aanpak tot de beoogde waardecreatie. Het is nu zaak om hetgeen op papier staat in de praktijk te brengen:
– Synergievoordelen benutten;
– Groeiperspectieven, rendement op geïnvesteerd vermogen en de hieruit volgende vrije kasstromen en de vermogenskostenvoet per bedrijf(sactiviteit) optimaliseren;
– Voor iedere nieuwe investering in bestaande of nieuwe activiteiten de groeiperspectieven, rendement op geïnvesteerd vermogen en de vermogenskostenvoet analyseren en enkel kapitaal alloceren aan activiteiten waar de bandbreedte rendement op geïnvesteerd vermogen en de vermogenskostenvoet optimaal is;
– Aanvullende acquisities doen wanneer u kunt kopen voor een prijs onder uw waarde.
– Op den duur het bedrijf weer verkopen voor een prijs boven uw waarde.

CNOOP begeleidt en adviseert bij ieder van de genoemde stappen.

Stappenplan bedrijf kopen

Meer weten over de stappen die horen bij het kopen van een bedrijf?