Telefoon 076-3690174

Tag: Regresrecht

Compte joint- en medeaansprakelijkheidsovereenkomst (CJMO)

Een financiering aan een concern, waarbij de financiering gebruikt mag worden door verschillende entiteiten binnen het concern, gaat vaak gepaard met het ondertekenen van een compte joint- en medeaansprakelijkheidsovereenkomst door ieder van de deelnemende entiteiten. In de compte joint- en medeaansprakelijkheidsovereenkomst worden de rechten en plichten van de financier en

Lees verder