Telefoon 076-3690174
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Hoe kan ik de waarde van mijn bedrijf verhogen?


Een veelgestelde vraag van onze klanten is hoe ze de waarde van hun bedrijf kunnen verhogen. Een vraag die wij erg kunnen waarderen! In dit artikel geven we een korte uiteenzetting van wat bedrijfswaarde is en hoe de waarde van een bedrijf verhoogd kan worden.

Bedrijfswaarde berekenen met een DCF-bedrijfswaardering

De huidige bedrijfswaarde kan berekend worden met o.a. de discounted cash flow bedrijfswaarderingmethode. Wij hebben hier reeds een uitgebreid artikel over geschreven, waar wij graag naar refereren:

Waardecreatietip: bereken de huidige bedrijfswaarde met een discounted cash flow-bedrijfswaarderingsmethode als startpunt voor de mogelijkheden om de waarde van uw bedrijf te verhogen.

Nu we antwoord hebben op de vraag hoe de waarde van een bedrijf berekend wordt, gaan we verder met hoe waarde gecreëerd kan worden. Het doel is immers de huidige waarde van het bedrijf te verhogen.

Waarde creëren

Om bedrijfswaarde te creëren, dient een rendement op geïnvesteerd vermogen hoger dan het bijbehorende risico gegenereerd te worden. Het kan in deze nieuwe investeringen betreffen of huidige investeringen waarin de verhouding groei, rendement op geïnvesteerd vermogen en de vermogenskostenvoet verbeterd wordt.

Waardecreatietip: bereken groeiperspectieven, rendement op geïnvesteerd vermogen en de vermogenskostenvoet per bedrijf of activiteit en bezie waar optimalisatiemogelijkheden liggen.

De kern van bedrijfswaardecreatie wordt gevormd door omzetgroei en rendement op geïnvesteerd vermogen. Bij bedrijfswaardecreatie zorgt (groei van de) omzet en rendement op geïnvesteerd vermogen voor toekomstige vrije kasstromen die – wanneer ze contant gemaakt worden met de bijbehorende vermogenskostenvoet – meer waard zijn dan de investeringsuitgave.

Waardecreatiemogelijkheden zijn niet in alle situaties gelijk

Houd er verder rekening mee dat bedrijfswaardecreatiemogelijkheden niet voor alle bedrijven gelijk zijn:

  • Bedrijven met een laag rendement op geïnvesteerd vermogen (bijvoorbeeld retailbedrijven) creëren eerder additionele waarde door het rendement op geïnvesteerd vermogen te verhogen dan door omzetgroei te bewerkstelligen.
  • Bedrijven met een hoog rendement op geïnvesteerd vermogen (bijvoorbeeld softwarebedrijven) creëren eerder additionele waarde door omzetgroei te bewerkstelligen dan door het rendement op geïnvesteerd vermogen verder te verhogen.

Waardecreatietip: Houd rekening met de feitelijke situatie. Bedrijven met een laag rendement op geïnvesteerd vermogen moeten eerst het rendement op geïnvesteerd vermogen fixen voordat aan groei gedacht wordt en bedrijven met een hoog rendement op geïnvesteerd vermogen creëren sneller waarde door te groeien dan door het rendement op geïnvesteerd vermogen verder te verhogen.

Beste eigenaar

Tenslotte is het bij het maximaliseren van bedrijfswaarde van belang wie de eigenaar van het bedrijf is en welke strategie geïmplementeerd wordt.

Het bedrijf is het meest waard in handen van de eigenaar die de meest optimale verhouding tussen omzetgroei, rendement op geïnvesteerd vermogen en de vermogenskostenvoet weet te bewerkstelligen.

Synergievoordelen zorgen ervoor dat een bedrijf in handen van een kopende partij meer waard kan zijn dan het ooit in handen van de verkopende partij zou kunnen zijn. Synergievoordelen zorgen ervoor dat het samengaan van bijvoorbeeld twee delen meer oplevert dan de som der delen.

Synergievoordelen liggen bij het combineren van bedrijven bijvoorbeeld in kostenbesparingen (kostensynergie), groeimogelijkheden (omzetsynergie) en/of verlagingen van risico (kostenvoetsynergie).

Het samenbrengen van de krachten van twee bedrijven zorgt er dan bijvoorbeeld voor dat de omzet hoger wordt dan hetgeen de twee bedrijven afzonderlijk zouden kunnen bewerkstelligen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een snoepdistributeur met een groot afzetgebied dat een lokale producent opkoopt met de verwachting omzetsynergieën te bewerkstelligen door het lokale product in haar volledige distributienetwerk te vermarkten.

In de overnameonderhandelingen wordt aansluiting gezocht bij de waarde die het bedrijf voor de koper heeft, om zo het verschil tussen de waarde die het bedrijf voor de verkoper heeft en de prijs die de verkoper ontvangt bij verkoop te maximaliseren. De verkopende partij ontvangt dan een premium (waardecreatie) boven de waarde die het bedrijf voor de verkopende partij heeft.

Waardecreatietip: Benut synergievoordelen door ervoor te zorgen dat het bedrijf in handen komt bij de partij die hier het meest waarde mee kan genereren. De verkopende partij genereert hiermee een premium boven zijn waarde.

Hoe kan ik de waarde van mijn bedrijf verhogen?

  • Bereken eerst de huidige waarde met een discounted cash flow-bedrijfswaardering;
  • Bereken groeiperspectieven, rendement op geïnvesteerd vermogen en de vermogenskostenvoet per bedrijf of activiteit en bezie waar optimalisatiemogelijkheden liggen;
  • Houd rekening met de feitelijke situatie. Bedrijven met een laag rendement op geïnvesteerd vermogen moeten eerst het rendement op geïnvesteerd vermogen fixen voordat aan groei gedacht wordt en bedrijven met een hoog rendement op geïnvesteerd vermogen creëren sneller waarde door te groeien dan door het rendement op geïnvesteerd vermogen verder te verhogen;
  • Benut synergievoordelen door ervoor te zorgen dat het bedrijf in handen komt bij de partij die hier het meest waarde mee kan genereren. De verkopende partij genereert hiermee een premium boven zijn waarde.