Telefoon 076-3690174
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Hoe verloopt een waardebepalingproces?


Een waardebepalingproces kent een vaste structuur. Vanuit de praktijk merken wij dat ondernemers behoefte hebben aan inzicht in hoe een waardebepalingproces verloopt. In dit artikel geven wij hier invulling aan.

Start waarderingstraject

Elk waarderingstraject begint met een kennismakingsgesprek en het begrijpen van uw onderneming. Wat is de visie, missie en strategie? Wat zijn de historische financiële resultaten? Waar wilt u naartoe met uw onderneming? Hoeveel kapitaal is hiervoor nodig? Wat zijn de bijbehorende risico’s?

Prognose via eigen ontwikkelde software

Na het aanleveren van historische financiële gegevens, vertaalt onze in eigen huis ontwikkelde waardesoftware uw toekomstplannen in een financieel model. Over de lengte van de prognose toont het model de balans, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht. De vrije kasstromen worden vervolgens via de disconteringsvoet contant gemaakt (uitgedrukt in waarde van vandaag).

Waardebepalingproces

In een notendop ziet een waardebepalingsproces er als volgt uit:

  • Stap 1 kennismaking
  • Stap 2 aanleveren diverse stukken (historische jaarrekeningen & huidige saldibalans)
  • Stap 3 Opstellen financieel model
  • Stap 4 Aanvullende gesprekken voor vaststelling normalisaties en toekomstige strategie
  • Stap 5 Normalisaties verwerken
  • Stap 6 Prognose opstellen
  • Stap 7 Vermogenskostenvoet berekenen
  • Stap 8 Waardering uitvoeren
  • Stap 9 Presentatie bevindingen
  • Stap 10 Bereikbaar blijven voor vragen

Meer weten over een waardebepaling?