Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Overnamekandidaten benaderen


Als potentiële koper zie u volop kansen en gaat u graag zo snel mogelijk het gesprek aan met de aandeelhouders, het management en eventuele andere sleutelfiguren van de overnamekandidaat.

Eerst oefenen, dan de praktijk 

Om te voorkomen dat bij deze gesprekken afspraken gemaakt worden die een niet terug te draaien effect hebben op prijs of voorwaarden, oefenen we in een ‘dry run’ vooraf de overnamegesprekken.

Kennismaking

Een overname is in dit stadia nog verre van zeker. De gesprekken zijn vooral verkennend van aard (kennismaking, wie zijn de relevante personen, waar verwacht de onderneming over vijf jaar te staan, wat zijn de kansen en bedreigingen, hoeveel fte is nodig om de verwachte groei te realiseren, hoe staan de aandeelhouders tegenover een verkoop etc.).

In deze fase is het bekend geraken van de verkoopplannen bij het overige personeel nog niet gewenst. De gesprekken met overnamekandidaten vinden daarom plaats op neutraal terrein; vaak in de avond op het kantoor van de overname-adviseur of in een extern gehuurde ruimte (hotel / restaurant / vergaderruimte).

Vervolg

Soms verkrijgt de koper – na het tekenen van een geheimhoudingsovereenkomst – al relevante documentatie over het bedrijf (bijvoorbeeld jaarrekeningen, prognoses en strategische documentatie), waarmee een indicatieve bieding voorbereid kan worden of zelfs een intentieovereenkomst tot koop (LOI) overeengekomen kan worden, onder voorbehoud van bijzonderheden uit de due diligence.

Stappenplan bedrijf kopen

Meer weten over de stappen die horen bij het kopen van een bedrijf?