Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Wat is factoring?


Factoring is een financieringsvorm waarbij de factoringmaatschappij uw debiteuren voorfinanciert.

Een debiteur heeft bijvoorbeeld een betaaltermijn van 30 dagen. U wenst het liefst zo snel mogelijk de betaling te ontvangen. Een factoringmaatschappij realiseert dit, door – afhankelijk van de voorwaarden – een dag na het aanmaken en aanbieden van de factuur (een groot deel van) het factuurbedrag minus de factoringfee alvast over te maken op uw rekening.

Wat zijn de voor- en nadelen van factoring

Het grootste voordeel van factoring is dat u niet meer hoeft te wachten totdat uw debiteur betaalt. U beschikt direct over uw geld, waarmee u additionele investeringen kunt doen of crediteuren met het verkrijgen van leverancierskorting kunt betalen. Ook vinden ondernemers het prettig dat een externe debiteur het debiteurenbeheer overneemt (en de ondernemer hier dus geen tijd meer aan besteedt of medewerkers debiteurenbeheer hoeft aan te nemen). Ten slotte kunt u uw betaaltermijnen verlengen, tot vreugde van uw debiteuren.

Het nadeel is dat factoring geld kost. Ook de factoringmaatschappij wenst marge te genereren. Verder kan een factoringmaatschappij debiteuren uitsluiten, waardoor u alsnog op betaling van de niet-kredietwaardige debiteuren wacht. Ten slotte wordt het als nadeel ervaren dat een factoringmaatschappij inzicht krijgt in uw facturatie en strak debiteurenbeheer bij uw klanten hanteert.

Waar zijn de aandachtspunten bij het aangaan van een factoringovereenkomst?

De factoringvoorwaarden verschillen per factoringmaatschappij. Hieronder enkele aandachtspunten waarop u dient te letten bij het selecteren van een factoringmaatschappij. Deze lijst is niet limitatief.

Percentage dat voorgefinancierd wordt

Afhankelijk van de kredietwaardigheid van de debiteur kan het voorkomen dat de factoringmaatschappij niet of slechts een deel wenst voor te financieren. Per debiteur kunnen verschillende voorwaarden gelden. Veelal geldt een standaardlimiet per debiteur en dient u – indien gewenst – per debiteur een verhoogde limiet aan te vragen.

Debiteurenbeheer

Afhankelijk van de voorwaarden neemt de factoringmaatschappij het debiteurenbeheer over. Dit betekent dat wanneer de betaaltermijn vervallen is, de factoringmaatschappij het minnelijke- en het gerechtelijke incassotraject verzorgt. Ook de factoringmaatschappij wenst de vordering graag zo snel mogelijk betaald te zien, vandaar dat strak debiteurenbeheer gehanteerd wordt.

Debiteurenrisico

Afhankelijk van de voorwaarden kan het voorkomen dat de factoringmaatschappij wel voorfinanciert, maar het kredietrisico niet overneemt. Dit betekent dat wanneer een debiteur uiteindelijk niet betaalt, u de factoringmaatschappij terug dient te betalen. Een kredietverzekering kan dit risico eventueel tot een acceptabel niveau mitigeren.

Buitenlandse debiteuren

Voor buitenlandse debiteuren gelden veelal aanvullende voorwaarden. Deze debiteuren zijn ook voor factoringmaatschappijen lastiger te innen. Buitenlandse debiteuren zijn er voorts in verschillende variaties. Soms worden Europese debiteuren wel geaccepteerd, maar debiteuren buiten Europa niet.

B2B / B2C

Sommige factoringmaatschappijen accepteren enkel B2B-facturen of juist enkel B2C-facturen (vooral in de medische sector).

Omzetdrempel / nieuwe bedrijven

Sommige factoringmaatschappijen hanteren een omzetdrempel of een drempel van X jaar bestaan van het bedrijf voordat u klant mag worden.

Bankrekeningnummer

Afhankelijk van de voorwaarden kan het voorkomen dat u het bankrekeningnummer van de factoringmaatschappij op uw facturen dient te vermelden of de factoringmaatschappij toegang dient te geven tot een voor dit doel door u in gebruik genomen bankrekening.

Goedkeuring

Sommige factoringmaatschappijen wensen iedere factuur eerst goed te keuren voordat tot bevoorschotting overgegaan wordt.

Welke factoringvormen zijn er?

Er zijn in beginsel twee vormen van factoring te onderscheiden: traditionele factoring en American factoring. Bij traditionele factoring worden alle facturen tot de limiet van een bepaalde debiteur bevoorschot en bij American factoring bepaalt u zelf welke facturen u door de factoringmaatschappij laat bevoorschotten. Het contract bij American factoring is dagelijks opzegbaar (of u stopt gewoon met het aanbieden van nieuwe facturen). Bij traditionele factoring gelden langlopende contracten. De doelgroep van factoringmaatschappijen die American factoring aanbieden is kleinbedrijf. De doelgroep van factoringmaatschappijen die traditionele factoring aanbieden is midden- en grootbedrijf.

Waarin verschilt factoring van reguliere bankfinanciering?

Bij reguliere bankfinanciering wordt uw bedrijf op kredietwaardigheid en mogelijkheid tot aflossen en betalen van rente getoetst. Bij American factoring worden uw debiteuren op kredietwaardigheid en mogelijkheid van het betalen van o.a. uw facturen getoetst. Bij traditionele factoring worden uw bedrijf op kredietwaardigheid  en uw debiteuren op kredietwaardigheid en mogelijk van het betalen van o.a. uw facturen getoetst.

Wat kost factoring?

De componenten bij het berekenen van de kosten van factoring zijn:

  • Opstartkosten;
  • Aanvraagkosten limiet (jaarlijks per debiteur en bij een nieuwe debiteur);
  • Factorloon (percentage over de facturatie, veelal tussen de 2% (traditionele factoring) en 6% (American factoring));
  • Kosten voor overnemen debiteurenbeheer;
  • Kosten voor verzekeren debiteurenrisico;
  • Debetrente (rente over opgenomen financiering.