Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Directe opeisbaarheid van een lening


Leningen zijn er in alle soorten en maten. Aan leningen kleven vaak voorwaarden. Voldoet een leningnemer niet aan de voorwaarden, dan kan als onderdeel van de voorwaarden een situatie ontstaan dat de lening direct opeisbaar wordt. In dit artikel vertellen we hier meer over.

Directe opeisbaarheid

Directe opeisbaarheid betekent dat de leninggever per direct terugbetaling van de lening door de leningnemer kan vorderen. Dit ook indien bijvoorbeeld voor vijf jaar vast geleend is en deze periode nog niet voorbij is, maar directe opeisbaarheid ontstaat omdat de leningnemer zich niet aan de leningvoorwaarden houdt.

Voorbeeld

Een veelvoorkomende bepaling in een leningsovereenkomst die gekoppeld is aan directe opeisbaarheid is een bankconvenant.

In een bankconvenant neemt een bank bijvoorbeeld op dat zolang de 5-jarige langlopende lening niet afgelost is, de solvabiliteit van de onderneming boven X moet blijven.

Voldoet de organisatie hier niet aan, dan kan de leninggever directe terugbetaling vorderen.

Wat als terugbetaling niet tot de mogelijkheden behoort?

Het niet terugbetalen wanneer de leninggever op grond van directe opeisbaarheid terugbetaling vordert, betekent een wanprestatie van de leningnemer. Een leninggever zal na ingebrekestelling nakoming, ontbinding of een schadevergoeding eisen. Ook een beslaglegging behoort tot de mogelijkheden.