Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Waarom gaat due diligence over historie en toekomst?


De waarde van een bedrijf is gebaseerd op de toekomst. Toch kunnen we bij een overname niet enkel vooruit kijken. Soms verrast het verleden in vervelende zin. Zo kunnen er bijvoorbeeld juridische-, financiële-, Strategische-, IT- of fiscale verrassingen aan het licht komen. Een due diligence-onderzoek richt zich daarom zowel op de historie als op de toekomst.

Historie

Financieel gezien kan bij historie bijvoorbeeld gedacht worden aan: zijn de historische gepresenteerde activa juist, de voorzieningen en het vreemd vermogen volledig, de omzet juist en de kosten volledig in de jaarrekeningen van de afgelopen jaren en het huidige jaar YTD opgenomen?

Toekomst

Voor de toekomst kan bijvoorbeeld gedacht worden aan: zijn de waardedrijvers als gepresenteerd door de verkoper die de geprognosticeerde cijfers voor de komende jaren degelijk onderbouwd?

Due diligence

Met het uitvoeren van een due diligence-onderzoek verkrijgt de koper controle-informatie over de waarde die het bedrijf voor de koper heeft. Op basis hiervan kan de koper onderbouwd een prijs communiceren die het voor het bedrijf overheeft. Voorts kan de koper een passende juridische- en financieringsstructuur optuigen, om zich optimaal op de overname voor te bereiden.

Meer informatie over due diligence?