Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Strategische due diligence


Een bedrijf (ver)kopen gaat gepaard met risico’s. Om deze risico’s tot een acceptabel niveau te mitigeren, wordt o.a. een due diligence (boekenonderzoek) uitgevoerd.

Due diligence

Due diligence is er o.a. juridisch, fiscaal, strategisch, fiscaal en voor IT.

Strategische due diligence

Een gedegen strategische due diligence mitigeert de strategische risico’s die gepaard gaan met een overname.

De waarde van een bedrijf is gebaseerd op de toekomst. Toch kunnen we bij een overname niet enkel vooruitkijken. Het verleden kan verrassen in vervelende zin. Zo kunnen er bijvoorbeeld strategische verrassingen ontstaan (denk aan een afhankelijkheid van één klant die besluit de relatie op te zeggen of aanzienlijke risico’s die uit een SWOT-analyse blijken). Een due diligence-onderzoek richt zich daarom zowel op de historie als op de toekomst.

Beknopt overzicht op te leveren stukken | strategische due diligence

Een beknopt (en dus niet volledig) voorbeeld van op te leveren stukken bij een strategische due diligence: 

  • Overzicht van de 15 grootste klanten, inclusief vermelding van de omzet per jaar
  • Overzicht van de 15 grootste leveranciers, inclusief vermelding van de inkopen of de inkoopkosten per jaar.
  • Overzicht van de omloopsnelheid van de voorraad op artikelniveau
  • Overzicht van de ontwikkelingen in de orderportefeuille
  • Onderbouwing van de prognoses, onderverdeeld in bestaande activiteiten en nieuwe activiteiten.
  • Overzicht van de commerciële uurtarieven per medewerker
  • SWOT-analyse
  • Overzicht van de producten en diensten die momenteel ontwikkeld worden door R&D, maar die nog niet in de markt gezet zijn.
  • Overzicht van alle kortingsafspraken, bonussen, winstdelingsregelingen en overige relevante informatie en documentatie hieromtrent.
  • Klanttevredenheidsonderzoeken

Meer info over een strategische due diligence