Telefoon 076-3690174
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Vrije kasstromen berekenen


Bij een bedrijfswaardering volgens de discounted cash flow-methode worden vrije kasstromen verdisconteerd met de bijbehorende vermogenskostenvoet.

Waarom vrije kasstromen en niet de nettowinst?

In een bedrijfswaardering worden vrije kasstromen verdisconteerd met de bijbehorende vermogenskostenvoet. De nettowinst wordt niet gebruikt, omdat de nettowinst niet aangeeft welk kapitaal er na het voldoen aan alle verplichtingen beschikbaar is voor de financiers en aandeelhouders. Vrije kasstromen negeren non-cash items als afschrijvingen en houden rekening met cash-out voor investeringen en mutaties werkkapitaal.

Berekenen vrije kasstromen

Vrije kasstromen zijn er in twee variaties:

 • Vrije kasstromen voor heel het bedrijf (dus aandeelhouders en haar financiers)
 • Vrije kasstromen voor de aandeelhouders van het bedrijf

Berekening Vrije kasstromen voor heel het bedrijf:

 • Operationeel resultaat * (1-belastingtarief)
 • Plus afschrijvingen en overige non-cash items
 • Min veranderingen in werkkapitaal
 • Min investeringen

Berekening vrije kasstromen voor de aandeelhouders van het bedrijf:

 • Nettowinst
 • Plus afschrijvingen en overige non-cash items
 • Min investeringen
 • Min veranderingen werkkapitaal
 • Plus ontvangen vreemd vermogen
 • Min afbetaald vreemd vermogen