Telefoon 076-3690174
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Prijsonderhandelingen bij bedrijfsovernames


De prijs voor een bedrijf verandert door onderhandelingen van kopers en verkopers. Zulks zowel omhoog als omlaag. Zaak blijft wel bij het onderhandelen een prijsmutatie te onderbouwen op grond van een waardebepaling.

Verkopers

Verkopers komen bijvoorbeeld met argumenten waardoor de verkoopprijs omhoog zou moeten. Bijvoorbeeld omdat verkoper een achtergestelde lening verstrekt, waardoor de kostenvoet van de koper daalt en zijn waarde voor het bedrijf hierdoor stijgt.

Kopers

Kopers voeren vaak het verlies van eigenaarafhankelijke omzet, toenemende risico’s en lopende juridische procedures aan als argument waarom de prijs omlaag moet.

Overnamespel

Het hoort beide bij het spel. Zaak blijft kopers te zoeken die hogere kasstromen tegen een lager risico genereren dan de verkoper deed. De waarde van het bedrijf voor de koper ligt dan hoger dan de waarde van het bedrijf voor de verkoper, waardoor beide partijen waarde kunnen creëren met de deal.