Telefoon 076-3690174

Tag: SPA

Bedrijf kopen | De koopovereenkomst

Zijn partijen het bij een bedrijfsovername (nagenoeg) eens, dan wordt door een M&A-advocaat een concept koopovereenkomst opgesteld. Een concept koopovereenkomst bevat al hetgeen partijen hebben afgesproken over de prijs en voorwaarden met betrekking tot de deal. Naast de hoofdtekst bevat de koopovereenkomst vaak bijlagen met bijvoorbeeld een achtergestelde aandeelhouderslening, garantiebepalingen,

Lees verder