Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Bedrijf kopen | De koopovereenkomst


Zijn partijen het bij een bedrijfsovername (nagenoeg) eens, dan wordt door een M&A-advocaat een concept koopovereenkomst opgesteld. Een concept koopovereenkomst bevat al hetgeen partijen hebben afgesproken over de prijs en voorwaarden met betrekking tot de deal.

Naast de hoofdtekst bevat de koopovereenkomst vaak bijlagen met bijvoorbeeld een achtergestelde aandeelhouderslening, garantiebepalingen, vrijwaringen, pandaktes, managementovereenkomsten, escrow-overeenkomsten en aandeelhouders- of bestuursbesluiten.

Vanzelfsprekend is het concept voer voor discussie. Advocaten en overname-adviseurs brengen de risico’s in kaart en passen de tekst overeenkomstig aan.

Om te voorkomen dat eerder gemaakte afspraken in strijd zijn met bepalingen in de koopovereenkomst, wordt een bepaling van suprematie in de koopovereenkomst opgenomen.

Stappenplan bedrijf kopen

Meer weten over de stappen die horen bij het kopen van een bedrijf?