Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Synergievoordelen en waardecreatie


De waarde van een bedrijf is afhankelijk van toekomstige kasstromen verdisconteerd met het risico. Wanneer een potentiële koper – in vergelijking met de verkopende partij – hogere kasstromen tegen een lager risico verwacht te genereren, genereert hij meerwaarde. Hij kan dan een prijs boven de waarde van de verkoper betalen (premium) en zelf ook waarde met de deal creëren.

Daar de premium voor de verkoper een prijs boven zijn waarde impliceert, vormt deze vaak de doorslag bij de bedrijfsovernameonderhandelingen.

Synergievoordelen

Hoe komt het nou dat kopers soms hogere kasstromen tegen een lager risico verwachten te genereren dan verkopers? Het antwoord ligt veelal in verwachte synergievoordelen. Synergievoordelen zorgen ervoor dat het samengaan van bijvoorbeeld twee delen meer oplevert dan de som der delen.

Synergievoordelen liggen bij het combineren van bedrijven bijvoorbeeld in kostenbesparingen (kostensynergie), groeimogelijkheden (omzetsynergie) en/of verlagingen van risico (kostenvoetsynergie).

Het samenbrengen van de krachten van twee bedrijven zorgt er dan bijvoorbeeld voor dat de omzet hoger wordt dan hetgeen de twee bedrijven afzonderlijk zouden kunnen bewerkstelligen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een snoepdistributeur met een groot afzetgebied dat een lokale producent opkoopt met de verwachting omzetsynergieën te bewerkstelligen door het lokale product in haar volledige distributienetwerk te vermarkten.

Kopers & verkopers

Het zijn overigens niet enkel kopers die bedrijfsovernamegesprekken met beoogde synergievoordelen kunnen initiëren. In het voorbeeld zou de lokale speler zichzelf ook te koop kunnen zetten, en een informatiememorandum met beoogde voordelen naar de distributeur kunnen sturen.

Uitgangspunt bij overnametransacties blijft dat beide partijen waarde moeten creëren met een deal. Synergievoordelen spelen hierbij een cruciale rol.