Tag: Management buy-in

Onderverdeling van kopers bij bedrijfsovernames

Kopers zijn onder te verdelen in strategische kopers, management buyout- en management buyin-kandidaten en financiële kopers. Strategische kopers zijn kopers die zelf reeds actief zijn met eenzelfde of een verwant bedrijf (concurrenten, leveranciers en klanten); Een management buyout is de situatie dat huidige personeelsleden (management en/of overige functies) het bedrijf

Lees verder