Telefoon 076-3690174
Full 1
Fusie-, overname- en financieringsadvies voor het MKB


Onderverdeling van kopers bij bedrijfsovernames


Kopers zijn onder te verdelen in strategische kopers, management buyout- en management buyin-kandidaten en financiële kopers.

Strategische kopers

  • Strategische kopers zijn kopers die zelf reeds actief zijn met eenzelfde of een verwant bedrijf (concurrenten, leveranciers en klanten)

Management buyout

  • Een management buyout is de situatie dat huidige personeelsleden (management en/of overige functies) het bedrijf van de huidige eigenaar overnemen.

Management buyin

  • Een management buyin is de situatie dat management dat momenteel nog geen werkzaamheden verricht voor het bedrijf het bedrijf overneemt.

Financiële kopers

  • Financiële kopers zijn financiers die bedrijven kopen ter belegging met het doel het rendement binnen enkele jaren te verzilveren. Financiële kopers kunnen zowel zelfstandig opereren als een team vormen met de overige soorten kopers.