Telefoon 076-3690174
Full 1
CNOOP helpt ondernemers in het MKB met het creëren van waarde via fusies, overnames, strategisch advies en het aantrekken van kapitaal
Full 1

Onderverdeling van kopers bij bedrijfsovernames

Kopers zijn onder te verdelen in strategische kopers, management buyout- en management buyin-kandidaten en financiële kopers.

  • Strategische kopers zijn kopers die zelf reeds actief zijn met eenzelfde of een verwant bedrijf (concurrenten, leveranciers en klanten);
  • Een management buyout is de situatie dat huidige personeelsleden (management en/of overige functies) het bedrijf van de huidige eigenaar overnemen.
  • Een management buyin is de situatie dat management dat momenteel nog geen werkzaamheden verricht voor het bedrijf het bedrijf overneemt.
  • Financiële kopers zijn financiers die bedrijven kopen ter belegging met het doel het rendement binnen enkele jaren te verzilveren. Financiële kopers kunnen zowel zelfstandig opereren als een team vormen met de overige soorten kopers.