Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek

Tag: Debiteurenbeheer

Administratieve verwerking van factoring

Factoring is een populaire financieringsmethode om eerder over liquide middelen te beschikken. De factormaatschappij maakt spoedig na aanmaak van de factuur (een groot deel van) het factuurbedrag minus de factoringfee over. De debiteur betaalt vervolgens op de bankrekening van de factoringmaatschappij en het restant wordt vereffend, waarna de cirkel rond

Lees verder