Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Motieven van de koper: financiële optimalisaties


Financiële optimalisaties worden door ondernemers vaak over het hoofd gezien. Toch kan een financiële optimalisatie enorme waardecreatie opleveren. De waarde van een bedrijf is de netto contante waarde van toekomstige vrije kasstromen. Ondernemers zijn te vaak gefocust op de kasstromen. Terwijl bij de waarde van deze kasstromen ook een vermogenskostenvoet hoort die de kasstromen contant maakt.

Vermogenskostenvoet

De vermogenskostenvoet van een onderneming geeft de kosten van haar vermogen aan. Zowel op eigen- als op vreemd vermogen dient een rendement gemaakt te worden om het genomen risico te rechtvaardigen. Het benodigde rendement komt tot uiting in de vermogenskostenvoet. Slechts wanneer het rendement op geïnvesteerd vermogen hoger is dan de vermogenskostenvoet treedt waardecreatie op.

Financiële optimalisaties

Financiële optimalisaties verlagen de vermogenskostenvoet, waardoor de waarde van toekomstige kasstromen hoger ligt. Het is daarom enorm belangrijk een optimale verhouding tussen eigen vermogen, rentehoudend vreemd vermogen, en rentevrij vreemd vermogen te hebben.

Motieven van de koper kunnen liggen in het feit dat een onderneming ‘verkeerd’ gefinancierd is. Een herstructurering van de financieringsstructuur, om op deze manier waarde te creëren, is dan mogelijk een motief van de koper om het bedrijf te kopen.

Een verkoper doet er goed aan een koper te zoeken die qua financiële optimalisaties meerwaarde kan leveren. De lagere vermogenskostenvoet die deze financiële optimalisaties opleveren kunnen een hogere prijs betekenen, terwijl beide partijen waarde blijven creëren met de deal.