Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Inkopen en intrekken van eigen aandelen + boekingsgang


Het inkopen en intrekken van eigen aandelen geniet vooral bij beursgenoteerde bedrijven aan een toenemende populariteit. Waarom kopen deze bedrijven eigen aandelen in en wat is de bijbehorende boekingsgang?

Inkopen en intrekken van eigen aandelen

Door het inkopen van eigen aandelen neemt het aantal uitstaande aandelen af. Hierdoor neemt de winst per aandeel toe.

De directie van een beursgenoteerd bedrijf heeft meer informatie over de waarde van de onderneming dan haar publieke aandeelhouders. Deze informatie-asymmetrie kan resulteren in een situatie waarin de aandelen publiek verhandeld worden voor een prijs onder de waarde die de directie de onderneming toebedeelt.

Heeft de onderneming geen betere alternatieven om cash aan te wenden (R&D, organische groei, acquisities etc.), dan kan het inkopen en intrekken van eigen aandelen een uitstekend rendement opleveren voor de resterende aandeelhouders. Het waardeverlies komt voor rekening van de verkopende aandeelhouders (die feitelijk verkopen voor een prijs onder de waarde).

Waardecreatie

Waardecreatie voor de resterende aandeelhouders is het voornaamste doel bij het inkopen van eigen aandelen.

Juridisch

Aan het inkopen (2:207 BW) en intrekken (2:208 BW) van aandelen zijn voorwaarden verbonden. Zo dienen de statuten aandeleninkoop toe te staan, dienen de aandeelhouders het bestuur via de algemene vergadering van aandeelhouders voor de aandeleninkoop te machtigen en dient de verkrijgingsprijs niet hoger te liggen dan de vrije reserves.

Boekhoudkundig

Een organisatie die eigen aandelen inkoopt, mag deze niet activeren (2:385 lid 5 BW). Dit resulteert in een situatie waarin wel sprake is van uitvloei van liquide middelen, maar waar geen activa voor geactiveerd wordt. Om deze reden wordt de inkoop van de vrije reserves afgeboekt. Worden de aandelen vervolgens ingetrokken, dan vindt correctie op het geplaatst kapitaal plaats.

Journaalpost inkoop eigen aandelen

Inkoop eigen aandelen

Vrije reserves

@ Liquide middelen

Journaalpost intrekken eigen aandelen

Intrekken eigen aandelen

Geplaatst aandelenkapitaal (nominale waarde van de ingetrokken aandelen)

@ Vrije reserves