Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


EBITDA berekenen


In financiële communicatie komt vaak de afkorting EBITDA voor. In dit artikel gaan we in op wat EBITDA is en waarom het relevant is.

EBITDA

EBITDA staat voor Earnings Before Interest Tax, Depreciation and Amortisation (winst vóór aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijving en amortisatie (Zie hier een artikel over amortisatie).

Om EBITDA te verhogen dient het operationele resultaat verhoogd te worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld door omzetgroei te bewerkstelligen of het rendement te verhogen (percentage inkoopwaarde ten opzichte van de omzet lager, personeelskosten lager en/of overige bedrijfskosten lager).

In EBITDA worden eenmalige resultaten als boekresultaten desinvesteringen, hoger dan gangbare managementfee’s, eenmalige fee’s en niet-zakelijke transacties (sponsoring van de favoriete voetbalclub met kapitaal van de onderneming) vaak geëlimineerd. Dit gebeurt om zo veel mogelijk de gangbare operationele resultaten te tonen.

Financiële optimalisaties raken de EBITDA niet (omdat o.a. rente, belasting, afschrijving en amortisatie de EBITDA niet beïnvloeden), wat het gemakkelijker maakt om operationele prestaties van bedrijven in specifieke sectoren te vergelijken.

EBITDA – EBIT

Naast EBITDA komt ook EBIT vaak voor. EBIT staat voor Earnings Before Interest and Tax.

Depreciation (afschrijving) en Amortisation (amortisartie) zijn vaak mutaties waarbij geen betaling komt kijken. Het betreft wel een last of een baat, maar geen mutatie van liquide middelen.

Waarom is EBITDA relevant?

EBITDA is om verschillende redenen relevant:

  • EBITDA is gemeengoed in de financiële wereld en gemakkelijk te berekenen;
  • EBITDA biedt vergelijkingsmogelijkheden met betrekking tot operationele winstgevendheid tussen bedrijven en sectoren (zonder invloed van de financieringsstructuur / rentelast / fluctuaties VpB-tarief e.d.);
  • Met EBITDA wordt gemakkelijk een indicatie verkregen met betrekking tot hoeveel ruimte er is voor rente- en aflossing (bijvoorbeeld met de EBITDA/Coverage-ratio of de EBITDA/Debt-ratio);
  • EBITDA kan gebruikt worden als onderdeel van een indicatieve bedrijfswaardering (bijvoorbeeld op basis van een EBITDA-multiple, passend bij de sector waarin het bedrijf verkeert). Vaak volgens additionele correcties om meer op kasstromen verdisconteerd met de vermogenskostenvoet uit te komen).

Nadelen van EBITDA

Bedrijven die sturen op EBITDA kunnen een kortetermijnvisie prefereren (boven een langetermijnvisie). Factoren als onderzoekkosten verlagen bijvoorbeeld op korte termijn de EBITDA, waardoor het management mogelijk zinvolle langetermijninvesteringen uitstelt of afstelt. Voorts worden (de afschrijvingen op) investeringen niet meegenomen. Dit kan een stimulans geven aan het management om activa die aan vervanging toe zijn, toch nog niet te vervangen om de EBITDA hoog te houden.

LTM EBITDA

In managementrapportages wordt vaak de LTM EBITDA opgenomen. Dit is de EBITDA over de afgelopen 12 maanden. Per eind december zal deze hetzelfde zijn als de reguliere EBITDA (bij een regulier boekjaar). Maand-op-maand kunnen verschillen ontstaan, waardoor relevante managementinformatie ontstaat (ontwikkelt de EBITDA zich cf. verwachting, wat verklaart het verschil?).

Gebruik EBITDA

EBITDA biedt mogelijkheden tot een indicatie van de prestaties van een bedrijf, inclusief vergelijk met andere bedrijven en de sector waarin het bedrijf verkeert. Door de nadelen die aan het enkel gebruikmaken van EBITDA kleven, is voor een totaalbeeld van de operationele prestaties van het bedrijf aanvullende analyse nodig.