Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Borgstelling MKB-krediet (BMKB)


Met een borgstelling MKB-krediet staat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een deel van een lening van een MKB-bedrijf garant. De subsidie in de vorm van een garantstelling is bedoeld voor MKB-ondernemers die zonder de garantstelling te weinig zekerheden kunnen bieden voor reguliere financiering.

Budget

In 2019 bedraagt het budget voor de BMKB € 640 miljoen voor bancaire en € 25 miljoen voor niet-bancaire financiers.

Voorwaarden

Het BMKB is er voor het MKB. De criteria voor MKB-bedrijven luiden in dit geval: maximaal 250 fte, jaaromzet <50 miljoen euro of een balanstotaal < 43 miljoen. Aan alle drie de criteria moet worden voldaan.

Uitgesloten sectoren zijn: vastgoedexploitatie, verzekerings- en financieringsbedrijf, publiek verzekerde zorg, land- en tuinbouw, visserij.

Provisie

Bij een BMKB is een eenmalige provisie verschuldigd (percentage over het verleende BMKB-krediet). De hoogte is afhankelijk van de looptijd en varieert van 3,9% tot 8,35%.

Ruimte per aanvraag

Bedrijven met een kredietbehoefte tot € 266.667 kunnen driekwart financieren met BMKB-krediet.

Bedrijven met een kredietbehoefte vanaf € 266.667 kunnen de helft financieren met BMKB-krediet.

Het maximum per BMKB-krediet bedraagt € 1,5 miljoen en kan niet groter zijn dan het dekkingstekort. Op het BMKB-krediet is een overheidsborgstelling van 90% van toepassing.

Hoe wordt BMKB verstrekt?

De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een borgstelling voor de terugbetaling van een krediet dat de financier op grond van een kredietovereenkomst aan een MKB-ondernemer heeft verstrekt voor de duur van de kredietovereenkomst.

Aanvraag

MKB-ondernemers kunnen de borgstelling niet zelf aanvragen, dit gebeurt via de financier die de MKB-ondernemer financiering verstrekt.