Telefoon 076-3690174
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Garantiebepaling en leakage bedrag


Koper en verkoper komen bij een bedrijfsovername transactievoorwaarden overeen. Als onderdeel van deze transactievoorwaarden passeren de begrippen garantiebepaling en leakage bedrag de revue. In dit artikel vertellen we hier meer over.  

Garantiebepaling

Een garantiebepaling is een verklaring van de verkoper of van de koper. Verkopers of kopers eisen opname van een garantiebepaling in de koopovereenkomst om risico’s te mitigeren.

Voorbeeld

Als een koper risico’s in de debiteuren ziet, kan een garantiebepaling van de verkoper over bijvoorbeeld het bestaan en/of de waardering van de debiteuren geëist worden.

Een verkoper verklaart in een garantie bijvoorbeeld dat de debiteuren per 31-12-2020 bestaan en dat de waardering (na de reeds opgenomen voorziening) conform de werkelijkheid plaatsvindt.

Als later blijkt dat de voorziening niet volledig was en de waardering van de debiteuren per 31-12-2020 dus niet conform de afgegeven garantievoorwaarde van de verkoper blijkt de zijn, schendt de verkoper de garantievoorwaarden. Een koper zal in dit geval een beroep doen op de garantiebepaling en het bijbehorende schadebedrag vorderen.

Wat is het leakage bedrag?

Het leakage bedrag is het bedrag dat overeenkomt met de waarde van iedere schending van de garantiebepalingen. Dit bedrag ziet toe op het terugbrengen van de positie waarin de tegenpartij zou hebben verkeerd indien geen sprake van een schending van de garanties zou zijn geweest.

Het leakage bedrag kan op verschillende manieren gevorderd worden. De manier en bijbehorende volgorde wordt meestal overeengekomen in de koopovereenkomst. Denk bijvoorbeeld aan eerst korten op de achtergestelde lening, daarna op de RC en bij eventuele ruimte hiertoe op de earn-out.