Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


100 redenen om te kiezen voor een overname


Een overname kan meer waarde opleveren voor een bedrijf dan zelf organisch te groeien. In dit artikel geven we 100 redenen om te kiezen voor een overname.

Groei en uitbreiding:

1. Toegang tot nieuwe markten en klanten.

2. Vergroting van het marktaandeel.

3. Versnelling van de groei door bestaande klantenbestanden te combineren.

4. Uitbreiding van product- en dienstenaanbod.

5. Toetreding tot internationale markten.

Synergiën en efficiëntie:

6. Samenvoegen van backoffice-functies voor kostenbesparingen.

7. Gedeeld gebruik van productiecapaciteiten.

8. Bundeling van onderzoek en ontwikkeling.

9. Optimalisatie van toeleveringsketens.

10. Delen van marketing- en distributiekanalen.

Concurrentievoordeel:

11. Verkrijgen van exclusieve technologieën of patenten.

12. Uitschakelen van concurrenten door marktconsolidatie.

13. Versterken van onderhandelingspositie met leveranciers.

14. Verbetering van de merkpositionering.

Menselijk kapitaal:

15. Aantrekken van gekwalificeerde medewerkers.

16. Werven van ervaren management.

17. Behouden van cruciale kennis en expertise.

Financiële voordelen:

18. Verbeteren van financiële prestaties door schaalvoordelen.

19. Vergroten van winstgevendheid door kostenbesparingen.

20. Diversificatie van inkomstenstromen.

21. Verbetering van de cashflow.

Innovatie:

22. Toegang tot nieuwe technologieën en innovaties.

23. Combineren van onderzoeksprogramma’s voor versnelde vooruitgang.

24. Snellere ontwikkeling van nieuwe producten.

Risicobeheersing:

25. Verminderen van afhankelijkheid van één enkele markt of klant.

26. Diversificatie om de impact van economische schommelingen te verminderen.

27. Toegang tot stabielere inkomstenbronnen.

Exit strategie:

28. Creëren van een aantrekkelijker bedrijf voor potentiële kopers.

29. Realiseren van aandeelhouderswaarde bij een verkoop.

Geografische uitbreiding:

30. Betreden van nieuwe regio’s zonder vanaf nul te beginnen.

31. Benutten van lokale marktkennis van het overgenomen bedrijf.

Klantrelaties:

32. Overnemen van bedrijven met sterke klantrelaties.

33. Toegang tot loyale klantenbestanden.

Onderliggende activawaarde:

34. Verwerven van waardevolle activa zoals vastgoed of intellectueel eigendom.

35. Herwaardering van activa die ondergewaardeerd zijn in de markt.

Versterken van innovatiecultuur:

36. Samenbrengen van verschillende bedrijfsculturen om innovatie te stimuleren.

37. Integreren van nieuwe ideeën en perspectieven.

Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling:

38. Samenwerken met onderzoeksinstellingen die door het overgenomen bedrijf worden ondersteund.

Politieke en juridische voordelen:

39. Verkrijgen van politieke invloed in bepaalde regio’s.

40. Vereenvoudiging van juridische procedures en vergunningsprocessen.

Toegang tot distributienetwerken:

41. Betreden van markten met bestaande distributiekanalen.

42. Uitbreiden van het bereik van producten en diensten.

Kennisdeling:

43. Uitwisselen van best practices en operationele efficiëntie.

44. Delen van kennis over marktinzichten en trends.

Verbeterde onderhandelingspositie:

45. Onderhandelen met leveranciers en distributeurs met een grotere schaal.

Technologische dominantie:

46. Consolideren van technologische infrastructuur en platforms.

Bedrijfsvoering:

47. Stroomlijnen van operationele processen.

48. Verbeteren van klantenservice en support.

Verzilveren van synergiën:

49. Benutten van overlappende vaardigheden en expertise.

Merkwaarde:

50. Verwerven van een sterker merk in de markt.

51. Verbreding van het merkaanbod.

Productdiversificatie:

52. Toevoegen van complementaire producten of diensten aan het aanbod.

Sectorpenetratie:

53. Betreden van nieuwe sectoren of nichemarkten.

Schuldenherstructurering:

54. Verbeteren van de financiële gezondheid van beide bedrijven door schulden te herstructureren.

Klantendatabase:

55. Verkrijgen van toegang tot waardevolle klantgegevens en -inzichten.

Marktvoorsprong:

56. Verkrijgen van een voorsprong op de concurrentie door snel marktaandeel te veroveren.

R&D:

57. Toegang tot geavanceerde R&D-faciliteiten.

Mogelijkheid tot exploitatie van niet-kernactiva:

58. Verkopen of afstoten van niet-kernactiva na de overname, behouden van de core-business om deze versneld en waardecreërende te laten groeien.

Snellere innovatie:

59. Versnelling van productontwikkeling en innovatiecycli.

Fiscale Voordelen:

60. Gebruik maken van belastingvoordelen als gevolg van fusie- of overnameactiviteiten.

Verkrijgen van licenties:

61. Verkrijgen van licenties voor specifieke technologieën of intellectueel eigendom.

Aanvullen competenties en vaardigheden:

62. Aanvullen van ontbrekende competenties en vaardigheden in het bedrijf.

Tijdsbesparing:

63. Verminderen van de tijd die nodig is om nieuwe markten te betreden.

Verminderen van concurrentie:

64. Verminderen van concurrentie in verzadigde markten.

Vergroten van aandeelhouderswaarde:

65. Verbeteren van de aandelenkoers en dividenduitkeringen.

Herpositionering van het merk:

66. Herpositioneren van het merk in lijn met nieuwe marktsegmenten.

Verkrijgen van grotere schaal:

67. Schaalvoordelen realiseren door gecombineerde activiteiten.

Onderhandelingskracht met leveranciers:

68. Verbeteren van onderhandelingsvoorwaarden met leveranciers.

Optimalisatie van kosten:

69. Kostenbesparingen realiseren door het elimineren van dubbele functies.

Overname van klantrelaties:

70. Toegang krijgen tot bestaande en loyale klanten van het overgenomen bedrijf.

Verkrijgen van verkoopkanalen:

71. Betreden van nieuwe verkoopkanalen en distributienetwerken.

Verhogen van Invloed:

72. Verkrijgen van een sterkere positie in de branche of de markt.

Internationale uitbreiding:

73. Betreden van nieuwe internationale markten zonder de leercurve vanaf het begin.

Risicospreiding:

74. Risico’s spreiden door verschillende markten en regio’s te bedienen.

Versnelde internationale groei:

75. Snellere groei realiseren door gebruik te maken van bestaande internationale aanwezigheid.

Verkrijgen van unieke technologie:

76. Toegang krijgen tot gepatenteerde technologieën die de concurrentiekracht vergroten.

Vergroten van innovatiepotentieel:

77. Stimuleren van innovatie door het samenvoegen van creatieve denkwijzen.

Versterken van onderzoekscapaciteiten:

78. Verbeteren van de onderzoeks- en ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf.

Verminderen van overcapaciteit:

79. Optimaliseren van productiecapaciteiten en -faciliteiten.

Verkrijgen van intellectueel eigendom:

80. Verkrijgen van octrooien, handelsmerken en auteursrechten.

Verkorten van leertijd:

81. Kortere leercurve bij het betreden van nieuwe markten door gebruik te maken van bestaande expertise.

Verbeteren van klantenservice:

82. Verbeteren van de klantenservice en ervaring door gecombineerde middelen.

Verhoogde kapitaalstromen:

83. Verhoogde financieringsmogelijkheden door de omvang van het gecombineerde bedrijf.

Overname van unieke vaardigheden:

84. Verkrijgen van specifieke vaardigheden die de concurrentiepositie versterken.

Marktleiderschap versterken:

85. Verkrijgen van een sterkere positie als marktleider.

Toegang tot distributienetwerken:

86. Benutten van bestaande distributiekanalen en partnerschappen.

Aandeel in opkomende markten:

87. Betreden van opkomende markten via een gevestigd bedrijf.

Verbeteren van kapitaalstructuur:

88. Optimaliseren van de schuld- en eigenvermogensverhouding.

Verhoogde cross-selling:

89. Kruisverkopen van producten of diensten tussen klantengroepen.

Toegang tot onderzoeksinstituten:

90. Samenwerken met onderzoeksinstituten die zijn verbonden aan het overgenomen bedrijf.

Verhogen van economische moat:

91. Vergroten van de barrières voor concurrenten om de markt te betreden.

Verkrijgen van distributierechten:

92. Verkrijgen van exclusieve distributierechten voor bepaalde markten.

Verbetering van zakelijke relaties:

93. Versterken van zakelijke relaties met leveranciers en klanten.

Innovatieve producten en diensten:

94. Verkrijgen van innovatieve producten of diensten die anders moeilijk te ontwikkelen zouden zijn.

Herstel van bedrijfswaarde:

95. Herstellen van de waarde van een in moeilijkheden verkerend bedrijf.

Optimalisatie van merkportfolio:

96. Consolideren van merkportfolio’s voor efficiëntie.

Verkrijgen van unieke patenten:

97. Verkrijgen van patenten die exclusiviteit in de markt bieden.

Versterken van innovatiepijplijn:

98. Versterken van de pijplijn voor nieuwe producten en diensten.

Verkrijgen van productiecapaciteit:

99. Toegang krijgen tot extra productiecapaciteit om aan de vraag te voldoen.

Grotere onderhandelingskracht met klanten:

100. Verbeteren van onderhandelingsvoorwaarden met klanten als gevolg van een uitgebreider aanbod.

Deze lijst is niet volledig. Meer weten over welke voordelen een overname uw bedrijf biedt? Neem contact met ons op!