Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Motieven van de koper: operationele optimalisaties


Operationele optimalisaties worden voornamelijk gevonden in een groei van de omzet, of een relatief ten opzichte van deze omzet lagere kostenbasis. Vaak worden deze voordelen bereikt door synergievoordelen. Het kopende bedrijf heeft bijvoorbeeld een groot netwerk waarin de producten of diensten van het gekochte bedrijf geschaald kunnen worden.

Een ander voorbeeld is dat het kopende bedrijf niet op volle capaciteit draait, waardoor er ruimte bestaat overtollige capaciteit aan het gekochte bedrijf te alloceren. Ook kan bijvoorbeeld een concurrent uit de markt gekocht worden, waardoor de prijselasticiteit van de geboden producten of diensten in het voordeel van het bedrijf uitpakt.

Een verkoper doet er goed aan een koper te zoeken die qua operationele optimalisaties meerwaarde kan leveren; een koper die met het bedrijf bijvoorbeeld aanzienlijke omzetsynergiën of kostensynergiën genereert. De hogere kasstromen die deze operationele optimalisaties opleveren kunnen een hogere prijs betekenen, terwijl beide partijen waarde blijven creëren met de deal.