Telefoon 076-3690174
Full 1
CNOOP helpt ondernemers in het MKB met het creëren van waarde via fusies, overnames, strategisch advies en het aantrekken van kapitaal
Full 1

Alpha genereren

Investeerders zijn vaak op zoek naar Alpha. Wat is Alpha precies, hoe wordt het gegenereerd en waarom is het belangrijk?

Alpha is met minder risico een hoger rendement dan de markt behalen.

Wanneer de markt (met een Beta van 1.0) een rendement genereert van 10%, en een kundige investeerder met een Beta van 0.6 een rendement van 14% weet te genereren, genereert deze investeerder Alpha. Hij behaalt een hoger rendement dan de markt, terwijl hij minder risico loopt.

Voornamelijk hedge funds zijn gespecialiseerd in alphastrategieën. Het is een verklaring waarom het betalen van hogere managementfee’s in dergelijke gevallen financieel gezien te verantwoorden is. De extra kosten worden tenietgedaan door het hogere rendement dat gegenereerd wordt met minder risico.

Alpha genereren is belangrijk, omdat investeerders met zo min mogelijk risico een zo hoog mogelijk rendement pogen te halen.