Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Alpha genereren


Investeerders zijn vaak op zoek naar Alpha. Wat is Alpha precies, hoe wordt het gegenereerd en waarom is het belangrijk?

Wat is alpha genereren?

Alpha is met minder risico een hoger rendement dan de markt behalen.

Wanneer de markt (met een Beta van 1.0) een rendement genereert van 10%, en een kundige investeerder met een Beta van 0.6 een rendement van 14% weet te genereren, genereert deze investeerder Alpha. Hij behaalt een hoger rendement dan de markt, terwijl hij minder risico loopt.

Alphastrategieën

Voornamelijk hedge funds zijn gespecialiseerd in alphastrategieën. Het is een verklaring waarom het betalen van hogere managementfee’s in dergelijke gevallen financieel gezien te verantwoorden is. De extra kosten worden tenietgedaan door het hogere rendement dat gegenereerd wordt met minder risico.

Waarom is alpha genereren belangrijk?

Alpha genereren is belangrijk, omdat investeerders met zo min mogelijk risico een zo hoog mogelijk rendement pogen te halen.