Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Achtergestelde lening bij het verkopen van uw bedrijf


Wanneer u uw bedrijf verkoopt, wilt u meestal maar één ding: volledige contante betaling bij closing. Volledige contante betaling resulteert echter niet altijd in de hoogst mogelijke prijs.

Op basis van bijvoorbeeld een DCF-bedrijfswaardering kent u uw waarde voor uw bedrijf. Dezelfde DCF-bedrijfswaardering kunt u ook uitvoeren voor de koper. Wanneer de waarde voor de koper hoger ligt dan uw waarde heeft een verkoop zin. Beide partijen kunnen dan immers waarde creëren met een deal.

Ook voor de koper geldt dat de waarde van het bedrijf de netto contante waarde van toekomstige kasstromen is. Dit impliceert dat ook de koper enkel waarde kan creëren door toekomstige kasstromen te verhogen of door het risico te verlagen.

Met het verhogen van de kasstromen kunt u de koper waarschijnlijk niet helpen. Anders had u dit zelf al wel gedaan. Het zijn meer de omstandigheden waarin kopers zich verkeren die bepalen of ze hogere kasstromen kunnen genereren dan u als verkoper deed. Bijvoorbeeld omdat ze een beter distributienetwerk hebben.

Met het verlagen van de vermogenskostenvoet kunt u de koper waarschijnlijk wel helpen.

Financiering

Wanneer u volledige contante betaling eist bij closing, is het goed mogelijk dat de koper tegen financieringsproblemen stuit die zijn vermogenskostenvoet verhogen. Banken zijn immers niet happig een volledige overname te financieren. Wanneer de koper een groot gedeelte van de overname moet financieren met eigen vermogen verhoogt dit (o.a. door de voordelen van de imperfecte vermogensmarkt bij additioneel financieren middels vreemd vermogen) zijn vermogenskostenvoet. Een hogere vermogenskostenvoet zorgt voor een lagere waarde voor de koper voor uw bedrijf, en daarmee de prijs die hij maximaal kan bieden om waarde te creëren met de deal.

Het heeft voor de koper enkel zin een prijs te bieden onder zijn waarde. In een situatie waarin de vermogenskostenvoet van de koper toeneemt, daalt zijn waarde, en heeft deze dus een lagere prijs over voor uw onderneming. Het is daarom belangrijk goed te kijken hoe de vermogenskostenvoet van de koper zo laag mogelijk te houden is, want dan kunt u hoogste prijs ontvangen.

Achtergestelde lening

Wanneer u bereid bent de premium (het verschil tussen de overeengekomen prijs en uw waarde voor het bedrijf) voor de koper te financieren middels een achtergestelde lening, dan verzorgt u meestal een lagere vermogenskostenvoet voor de koper. Dit zorgt ervoor dat de koper een hoger bedrag kan bieden voor uw onderneming, en toch dezelfde waarde kan creëren dan wanneer hij een lager bedrag zou bieden en zou financieren met een hogere vermogenskostenvoet.

De achtergestelde lening dient u uiteraard wel goed te prijzen. U mag er niet op achteruitgaan. De netto contante waarde van de lening zou gelijk moeten zijn als de overeengekomen premium.