Telefoon 076-3690174
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Aandelen uitgeven


Financiering via het uitgeven van aandelen wordt vaak sceptisch beoordeeld door ondernemers. Er wordt immers een deel van het bedrijf verkocht. En die investeerders krijgen dan ook nog stemrecht en/of winstrecht!

Waarde creëren met het uitgeven van aandelen

De werkelijkheid is dat het verkopen van aandelen gewoon gewaardeerd kan worden, zodat zowel de verkopende partij als de kopende partij waarde creëren met de deal. Zolang de aandelen verkocht worden voor een prijs gelijk aan de waarde is de deal voor beide partijen waardeneutraal. Wanneer de opbrengst vervolgens geïnvesteerd wordt tegen een rendement op eigen vermogen hoger dan de kosten van eigen vermogen komt de additioneel gecreëerde waarde toe aan de aandeelhouders naar gelang hun aandelenbelang. Beide partijen creëren dan dus waarde als partners.

Voordelen van het uitgeven van aandelen

Het voordeel van aandelenfinanciering is dat het geen verplichting inhoudt om op vastgestelde tijdstippen bijvoorbeeld rente te betalen. Wanneer een onderneming een rentebetaling op vaste tijdstippen niet kan dragen, bijvoorbeeld omdat de operationele kasstromen dit nog niet toelaten, biedt aandelenfinanciering uitkomst.

Een ander voordeel van financiering middels het uitgeven van aandelen is dat de opbrengst in beginsel niet terugbetaald hoeft te worden. De opbrengst vormt bedrijfsvermogen. Wanneer de onderneming geen succes wordt, en bijvoorbeeld ophoudt te bestaan, bestaat er geen verplichting de aandeelhouders hun inleg terug te betalen. Het risico van de onderneming wordt gedeeld, en alle aandeelhouders voelen het falen van een onderneming in hun portemonnee (en zullen pogen om om deze reden falen te verhinderen). De keerzijde van het risico, is dat aandeelhouders delen in de ondernemings- en eventuele koerswinst van de onderneming.

Wanneer worden aandelen meer waard?

Om een investering in aandelen meer waard te laten worden, moet het eigen vermogen geïnvesteerd worden met een rendement op eigen vermogen hoger dan de kosten van eigen vermogen. Wanneer dit geschiedt biedt een financiering via het uitgeven van aandelen een met tijd en risico verdisconteerd rendement.