Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Waardecreatie door inkoop eigen aandelen


Algemeen gezien wordt waarde gecreëerd door te investeren met een rendement op geïnvesteerd vermogen hoger dan de kosten van kapitaal. Bedrijven die het meeste “shareholder value” wensen te creëren, dienen dus een rendement op geïnvesteerd vermogen te creëren met een zo groot mogelijke spread boven de kosten van kapitaal. Daar waar de lucratiefste spread behaald wordt, dient het meeste kapitaal gealloceerd te worden.

Om op deze manier waarde te creëren moeten bedrijven wel een waardecreërende bestemming voor gegenereerd kapitaal hebben. Dit is niet altijd het geval. Zulks vooral bij bedrijven die in een meer volwassen fase verkeren.

Vaak wordt in dergelijke gevallen besloten overtollig kapitaal uit te keren aan de aandeelhouders. Dit kan bijvoorbeeld middels een dividend of de inkoop van eigen aandelen.

Dividend uitkeren

Een dividenduitkering is waardeneutraal. De waarde van het bedrijf daalt immers met eenzelfde bedrag als het uitgekeerde dividend.

Inkoop van eigen aandelen

Inkoop van eigen aandelen kan – afhankelijk van de situatie – waardevernietigend, waardeneutraal of waardecreërend zijn. Inkoop van eigen aandelen is waardecreërend wanneer de aandelen verhandeld worden voor een prijs onder de waarde en het management geen betere alternatieven heeft om het kapitaal te alloceren.

Wanneer een aandeel bijvoorbeeld verhandeld wordt voor 60 euro en het management een waarde berekend heeft van 80 euro, dan is het rendement voor het terugkopen van de aandelen gefinancierd met eigen vermogen bij kosten van eigen vermogen van 12% bijvoorbeeld 16%. Rekensom: (12%/(€60/€80)).