Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Leakage


Een koper van een entiteit waardeert een overnametarget op basis van verwachte toekomstige kasstromen en het bijbehorende risico. Soms beïnvloedt de verkoper de waarde van het target in de periode tussen het vaststellen van de waarde en het moment van closing. Deze uitholling is voor kopers niet gewenst. In de koopovereenkomst worden daarom afspraken gemaakt over leakage en hoe hiermee om te gaan.

Wat is leakage?

Leakage is de benaming van iedere negatieve beïnvloeding van de waarde van de onderneming door de verkoper in de locked box periode die ook als zodanig is omschreven in de overeenkomst.

Leakage impliceert dat de waarde van een entiteit in de periode tussen vaststellen van de prijs en de closing wordt uitgehold.

Leakage is onder te verdelen in Permitted Leakage en Leakage.

  • Permitted leakage zijn toegestane onttrekkingen. Denk bijvoorbeeld aan een vooraf overeengekomen dividenduitkering van overtollige liquide middelen om de balans lichter te maken.
  • Leakage zijn niet-toegestande onttrekkingen. Denk bijvoorbeeld aan het toekennen van een extra managementbonus in de week voor closing.

Afspraken om leakage te voorkomen

Partijen maken in de overeenkomst afspraken om leakage te voorkomen.

Enkele voorbeelden van leakage zijn:

  • Het doen van dividenduitkeringen
  • Het additioneel belonen van het zittende management
  • Een gebeurtenis die de vrijwaringen schendt (er volgt toch een fiscale claim als gevolg van de transactie)
  • Het niet voldoen aan de garantievoorwaarden (de debiteuren bestaan voor een groot deel uit niet eerder gecommuniceerde dubieuze debiteuren)

Doel van het identificeren en overeenkomen van leakage

Het doel van het identificeren en overeenkomen van leakage, is dat de koper – wanneer deze geconfronteerd wordt met leakage – het bedrag aan leakage in mindering op de overnameprijs mag brengen en zo het risico van leakage tot een acceptabel niveau mitigeert.