Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Dividend uitkeren en/of winst inhouden?


Een dividenduitkering kan gezien worden als beloning voor aandeelhouders voor hun investering in het bedrijf. Toch biedt dividend niet altijd de meest optimale beloning. Zo kan het goed zijn dat het inhouden van het resultaat om dit te investeren in de kernactiviteiten meer waarde creëert.

Voor bedrijven die niet waardecreërend kunnen groeien door het ingehouden deel van het resultaat te herinvesteren is een hoge payout ratio (percentage van het resultaat dat een bedrijf uitkeert als dividend) aan te raden.

Ondanks dat een dividenduitkering waardeneutraal is, is een dividenduitkering voor deze bedrijven beter dan resultaat inhouden en hiermee waarde verliezen ( door een rendement onder de bijbehorende kosten van dit kapitaal te genereren).

Dividenduitkering is waardeneutraal

De gerechtigde ontvangt dividend, maar de waarde van de aandelen daalt met hetzelfde bedrag (ex. transactiekosten en belastingen).

Een uitzondering hierop voor de ontvanger van het dividend is wanneer hij het dividend tegen een rendement op eigen vermogen hoger dan de kosten van zijn eigen vermogen weg kan zetten. Dit zou waardecreatie als gevolg van het dividend impliceren.

Waardecreatie via het ingehouden deel van het resultaat.

Het ingehouden deel van het resultaat is het startpunt voor het berekenen van een realistische toekomstige groei van een bedrijf.

Pas wanneer het ingehouden deel van het resultaat door het bedrijf opnieuw geïnvesteerd kan worden met een rendement op eigen vermogen hoger dan de kosten van eigen vermogen, komt de netto contante waarde hiervan terug in een waardestijging van de aandelen.

Omgekeerd betekent dit dat wanneer de kapitaalallocatie van het bedrijf voor nieuw kapitaal geschiedt met een rendement op eigen vermogen lager dan de kosten van eigen vermogen, de negatieve netto contante waarde zorgt voor een waardedaling van de aandelen.

Dividend uitkeren en/of winst inhouden?

Dividend zou enkel uitgekeerd moeten worden indien het bedrijf geen investeringsmogelijkheden met het ingehouden deel van het resultaat heeft die waardecreërend voor de aandeelhouders zijn.