Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Borgstelling MKB-krediet (BMKB) 2021


Een borgstelling MKB-krediet (BMKB) is een krediet van een bancaire of een niet-bancaire instelling aan een onderneming, waarbij de onderneming te weinig onderpand kan verstrekken en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om deze reden voor een deel van het krediet garant staat. 

Wat is het budget over 2021?

Het budget over 2021 bedraagt € 1,35 miljard voor banken en € 150 miljoen voor niet-bancaire financiers.

Welk deel van de financiering kan BMKB-krediet bedragen?

Bedraagt de kredietbehoefte maximaal € 266.667, dan kan driekwart van de financiering een BMKB-krediet bedragen. Is de financieringsbehoefte groter, dan kan maximaal de helft van de financiering een BMKB-krediet bedragen.

De overheidsborgstelling op een BMKB-krediet bedraagt 90% (enkel over het gedeelte van het BMKB-krediet).

Wat is het maximum van het BMKB-krediet?

Het maximum van het BMKB-krediet is tijdelijk verhoogd van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen (tot en met 30 juni 2022).

Wat zijn de voorwaarden van het BMKB-krediet?

Om een BMKB-krediet te kunnen aanvragen, zijn voorwaarden van toepassing. Allereerst is het krediet bedoeld voor ondernemingen die zelf te weinig onderpand hebben voor een reguliere lening. Voorts is de BMKB bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 fte op jaarbasis, een jaaromzet tot € 50 miljoen euro en een balanstotaal tot € 43 miljoen euro. De BMKB is er zowel voor rechtspersonen als de BV en de NV, als voor natuurlijks personen als de eenmanszaak. Ook de VOF en de maatschap komen in aanmerking.

Een BMKB-krediet aanvragen gebeurt via uw financier. U kunt deze niet zelf aanvragen.

Wat kost een BMKB-krediet?

Voor een BMKB-krediet wordt een garantieprovisie gerekend. Deze wordt door de overheid aan de financier gefactureerd en de financier rekent de garantieprovisie aan u door. Het tarief is afhankelijk van de looptijd (veelal tussen de 3,9% en 5,85%).