Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Bestuurdersaansprakelijkheid bij bedrijfsovernames?


Ook bij bedrijfsovernames vormt het risico op bestuurdersaansprakelijkheid een belangrijk aandachtspunt. Het is zaak voor bestuurders om zich te allen tijde aan wet- en regelgeving te blijven houden om aansprakelijkstelling te voorkomen.

Belangrijkste artikelen met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid

De belangrijkste artikelen die gaan over bestuurdersaansprakelijkheid bij een bedrijfsovername van een besloten vennootschap zijn:

  • 2:9 BW (interne bestuursaansprakelijkheid);
  • 2:11 BW (aansprakelijkheid van een bestuurder die rechtspersoon is rust tevens hoofdelijk op ieder die ten tijde van het ontstaan van de aansprakelijkheid van de rechtspersoon daarvan bestuurder is);
  • 2:216 BW (aansprakelijkheid bestuur bij een dividenduitkering waarbij de vennootschap niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden;
  • 2:248 BW (hoofdelijke aansprakelijkheid bestuur in geval van faillissement bij kennelijk onbehoorlijk bestuur);
  • 6:162 BW (onrechtmatige daad);
  • artikel 36 invorderingswet (bestuurder kan aansprakelijk worden gesteld voor door de vennootschap verschuldigde belastingen).

Kern: taken onbehoorlijk kwijten levert risico op bestuurdersaansprakelijkheid op

Wanneer een bestuurder zijn bestuurstaken onbehoorlijk kwijt, kan de bestuurder aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de vennootschap.

Voor de bestuurders is het van belang zich te allen tijde aan wet- en regelgeving te blijven houden om aansprakelijkstelling te voorkomen.