Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Waarde ≠ prijs


Bij een bedrijfswaardering wordt de waarde van een bedrijf voor een specifieke eigenaar berekend. De waarde kan per eigenaar verschillen. Wordt een overnametransactie overeengekomen, dan wordt als onderdeel hiervan een prijs overeengekomen. De prijs hoeft niet gelijk te zijn aan de waarde.

In een ideale deal koopt een koper voor een prijs onder zijn waarde en verkoopt een verkoper voor een prijs boven zijn waarde.

Wat bepaalt de waarde van een bedrijf voor een specifieke eigenaar?

De waarde van een bedrijf voor een specifieke eigenaar wordt bepaald door toekomstige vrije kasstromen te disconteren met het risico.

De toekomstige vrije kasstromen en het risico kunnen per eigenaar verschillen. Het is veelal de eigenaar die bepaalt welke koers gevaren wordt. Wijzigt de koers, dan kan ook de waarde voor die eigenaar veranderen.

Synergievoordelen

De mogelijkheid om maximale toekomstige vrije kasstromen met een minimaal risico te genereren is niet voor iedere eigenaar gelijk.

Voorbeeld synergievoordelen

Neem een kleine voedselproducent in Nederland met een merk dat wereldwijde potentie heeft. Als deze specifieke eigenaar zelf eigenaar van het merk blijft, is de groeiratio waarschijnlijk beperkt. De kleine voedselproducent in Nederland heeft geen wereldwijd distributienetwerk en geen budget om op wereldwijde schaal te promoten. Een Nestlé of een Unilever heeft deze potentie wel. Hiermee ontstaat een situatie dat de waarde van het merk in handen van de kleine voedselproducent afwijkt van de waarde die het merk in handen van Nestlé of Unilever heeft. Deze verschillen ontstaan door synergievoordelen die Nestlé of Unilever hebben, maar de kleine voedselproducent niet.

Kostensynergie, omzetsynergie & kostenvoetsynergie

Synergievoordelen zorgen ervoor dat het samengaan van bijvoorbeeld twee delen meer oplevert dan de som der delen. Synergievoordelen ontstaan bijvoorbeeld voor lagere kosten, hogere omzet en een lagere kostenvoet van de som der delen.

Prijs bij een overname

Bij bedrijfsovernameonderhandelingen is het uiteindelijke doel om op een prijs uit te komen die voor alle partijen zinvol is.

Zinvol is bijvoorbeeld:

  • voor de verkoper een prijs hoger dan de waarde voor de verkoper, en
  • voor de koper een prijs onder de waarde voor de koper.

Het is dus niet juist om bij een transactie altijd uit te gaan van een Zero-Sum Game, omdat de waarde van een bedrijf voor koper en verkoper kan verschillen.

Warren Buffett

“Price is what you pay, value is what you get.”

Voorbeeld waarde ≠ prijs en beide partijen kunnen waarde creëren met de deal:

  • De waarde van een bedrijf voor de verkoper is € 10.000.000.
  • De waarde van een bedrijf voor de koper is € 14.000.000
  • De overeengekomen prijs is € 11.000.000.
  • De verkoper creëert € 1.000.000 waarde met de deal (we noemen dit ook wel de premium voor de verkoper) en de koper creëert € 3.000.000 waarde met de deal.