Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Completion accounts


Completion accounts is een prijsbepalingstechniek die gebruikt wordt bij overnames. De initiële prijsbepaling vindt bij completion accounts plaats op het moment van het ondertekenen van de koopovereenkomst. De definitieve prijsbepaling vindt op het moment van closing plaats, op basis van de dan actuele cijfers (de completion accounts).

Periode tussen ondertekenen van het koopcontract en closing

Een koper van een entiteit waardeert een overnametarget op basis van verwachte toekomstige kasstromen en het bijbehorende risico. Deze waardering resulteert in overnameonderhandelingen over de prijs en de voorwaarden. Is de prijs eenmaal overeengekomen en het koopcontract getekend, dan kan het voorkomen dat niet direct overgegaan wordt tot closing. Zulks bijvoorbeeld omdat nog toestemming voor de overname gevraagd dient te worden aan de aandeelhouders of een toezichthouder.

Risico’s voor koper en verkoper

De periode tussen het ondertekenen van het koopcontract en closing levert een risico op voor zowel koper als verkoper. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als de onderneming minder waard wordt? En wat als de onderneming meer waard wordt?

Completion accounts

Om de risico’s voor zowel koper als verkoper over de periode tussen het ondertekenen van het koopcontract en closing tot een acceptabel niveau te mitigeren, is de techniek van completion accounts bedacht.

De manier waarop de prijs tot stand komt wordt dan bij het ondertekenen van de koopovereenkomst overeengekomen. De koopovereenkomst meldt verder de initiële koopprijs (die op het moment van closing nog aangepast gaat worden in de definitieve koopprijs). Vanaf het moment dat de koopovereenkomst is ondertekend gaat de entiteit voor rekening en risico over naar de koper.

De actuele cijfers op het moment van closing (de completion accounts) bepalen de imput voor de daadwerkelijke prijs. Ieder verschil wordt op euro-voor-euro-basis verrekend.

Completion accounts of locked box

De tegenhanger van completion accounts is locked box.