Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Bedrijf verhuren


Het geniet niet onze voorkeur, maar het verhuren van een IB-onderneming wordt steeds vaker als alternatief voor het verkopen van een bedrijf gezien.

Het verhuren van een bedrijf

Bij het verhuren van een bedrijf zijn zowel huurder als verhuurder ondernemer. Het grote voordeel hierbij is dat over de stille reserves niet hoeft te worden afgerekend bij de belastingdienst. De onderneming is door de oorspronkelijke eigenaar immers niet gestaakt. Dit terwijl er wel sprake is van een bedrijfsoverdracht. Pas wanneer de verhuurder stopt met ondernemer zijn, moet de verhuurder afrekenen (verschil waarde economisch verkeer en boekwaarde).

Risico

Het risico dat de oorspronkelijke eigenaar loopt ligt algemeen gezien hoger dan wanneer hij verkoopt. Dit risico moet afgedekt worden middels een hoger rendement, zodat de netto contante waarde van verhuren minimaal gelijkligt met de netto contante waarde van verkopen. Op deze manier ligt de waarde van verhuren voor de oorspronkelijke eigenaar minimaal gelijk aan de waarde van verkopen.

Zolang zakelijke tarieven gehanteerd worden en de relatie tussen verhuurder en huurder dusdanig goed is dat partijen elkaar vertrouwen, kan in sommige situaties het verhuren van een bedrijf interessanter zijn dan het verkopen van een bedrijf. Bijvoorbeeld wanneer de opvolger de financiering voor een overname niet rond krijgt, de oorspronkelijk eigenaar om wat voor reden dan ook moet stoppen en er geen andere kopers zijn.