Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


WBSO 2022


WBSO is een fiscale regeling die een belastingvoordeel op de loonkosten bij Research & Development (R&D) of technisch wetenschappelijk onderzoek oplevert.

Voor wie WBSO?

WBSO is er jaarlijks voor ongeveer 20.000 Nederlandse ondernemingen met werknemers die in Nederland verloond worden en speur- en ontwikkelingswerk uitvoeren.

Iedere entiteit of zelfstandige met speur- en ontwikkelingswerk kan WBSO aanvragen. WBSO is er dus bijvoorbeeld voor kleinere bedrijven, grootbedrijf en zelfstandigen.

Wat doet WBSO?

WBSO is een fiscale regeling die een belastingvoordeel op de loonkosten bij Research & Development (R&D) of technisch wetenschappelijk onderzoek oplevert. WBSO levert een korting op de af te dragen Nederlandse loonheffing op.

Draagt u normaliter € 25.000 per maand aan loonheffing af en heeft u een WBSO-beschikking van € 120.000, dan kunt u het voordeel naar rato (€ 10.000 euro minder loonheffing per maand afdragen, dus € 15.000 per maand gedurende het jaar) of direct ter grootte van de loonheffing per maand (€ 25.000 gedurende vier maanden en € 20.000 in maand vijf, zodat u in maand vijf € 5.000 loonheffing afdraagt en vanaf maand zes pas de gebruikelijke € 25.000)

Criteria WBSO

Als voorwaarde voor WBSO geldt dat u iets nieuws gaat ontwikkelen, waarvoor de werkzaamheden nog niet plaats hebben gevonden. Wat u gaat ontwikkeling is er nu nog niet. U gaat bijvoorbeeld een nieuw soort aardappel creëren of nieuwe technische apparatuur maken. Het maakt voor de WBSO niet uit of het nieuws in de toekomst ook daadwerkelijk in de markt gaat zetten. Het is dus mogelijk dat de conclusie aan het eind van de rit is dat de ontwikkeling geen marktpotentie heeft en u het project discontinueert.

Het project wordt planmatig aangepakt (bijvoorbeeld in meerdere projectfases) en dient verder plaats te vinden in de Europese Unie.

Fiscaal gezien betaalt het bedrijf inkomstenbelasting en/of loonbelasting in Nederland.

Deze lijst is niet limitatief. Vraag naar de uitzonderingen.

Wat valt niet onder de WBSO?

Uitgesloten van WBSO zijn onder andere:

  • Marktonderzoek
  • Opzetten en volgen van cursussen en symposia
  • Werkzaamheden buiten de Europese Unie
  • Inhuur van arbeid (dus voor interimmers geen WBSO)
  • Afschrijvingskosten
  • Aanvraagproces voor een octrooi

Berekening WBSO-voordeel

Voor de berekening van het WBSO-voordeel bestaat een keuze tussen:

  • R&D-uren + forfait
  • R&D-uren + werkelijke kosten en uitgaven

Verantwoording WBSO

Het verkrijgen van WBSO gaat gepaard met een verplichting tot het voeren van een project- en urenadministratie. 

Budget WBSO 2022

Het totale budget voor WBSO in 2022 bedraagt € 1.336.000.000.

Deadline WBSO

WBSO loopt gedurende het hele jaar. Over 2022 dus van 1 januari tot en met 31 december 2022.
Gerelateerde berichten